Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16
11000 Beograd, Srbija

url: http://www.matf.bg.ac.rs/~stefanm
e-mail: stefanm@matf.bg.ac.rs

Konsultacije: Zakazati mail-om.


Matematika 2

Analiza 1

Na gornjim linkovima bice kaceni materijali za odgovarajuce kurseve

Usmeni ispit iz Teorije mere i integracije u julskom roku bice odrzan 14.7. od 13h

Usmeni ispit iz Matematike 4b u julskom roku bice odrzan 12.7. od 11h

Ispitna pitanja iz Matematike 4.

Ispitna pitanja iz Teorije mere i integracije.

Sistemi jednacina i parcijalne jednacine prvog reda.

Prvi, drugi i treci deo materijala za matematiku 4b.

Prvi i drugi deo materijala za matematiku 3b.

Preostali deo iz Matematike 1.