jelenagr@matf.bg.ac.rs
line decor
Ćirilična verzija
line decor

 Mala škola Java Script-a
Uputstvo za izradu seminarskog zadatka za školsku 2009/10 godinu
Uvod u PHP
Kontrola podataka
Mala škola PHP-a
MySQL - instalacija (vanfakultetski računari)
MySQL - klijentski programi (vanfakultetski računari)
CRUD operacije, MySQL (napredni rad)
Uniform Server (vanfakultetski računari)
Mala škola: AJAX
Mala škola: multimedija (napredni rad)
Odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi seminarskog
Odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi pismenog dela ispita

PODSEĆANJE
Nastavna nedelja 1: Program rada
Nastavna nedelja 1: Način rada
Nastavna nedelja 1: Softver
Nastavna nedelja 1: Uvod u Flash
Nastavna nedelja 1: Uvod u HTML
Nastavna nedelja 1: Studentski poeni
Nastavna nedelja 2: Uvod u HTML
Nastavna nedelja 3: Uvod u HTML
Nastavne nedelje 2,3: Mala škola HTML-a i CSS-a
Nastavna nedelja 4: Web dizajn i pretraga
Nastavna nedelja 4: validacija kôda

 

AKTUELNO


Jelena Hadži Purić - naslovna Programiranje 1