Kreiranje HTML dokumenata

 1. Kreirati HTML dokument kao na slici


  Uočavamo dva bitna elementa koja su vidljiva u browser-u: sadržaj title bar-a i tekst ispod

  Rešenje
 2. Kreirati HTML dokument kao na slici


  Uočavamo da u odnosu prethodni HTML dokument sadržaj teksta u browser-u se prostire u 2 reda

  Rešenje
 3. Kreirati HTML dokument kao na slici


  Uočavamo da u odnosu prethodni HTML dokument sadržaj teksta u browser-u se prostire u više redova, kao i da postoje razmaci unutar karaktera istog reda

  Rešenje
 4. Kreirati HTML dokument koji še prikazati tabelu ASCII kôdova kao i dijakritičke karaktere naše abecede č ć š ž


  Rešenje
 5. Kreirati HTML dokument kao na slici, ali prethodno pogledajte nastavak 8 u maloj školi HTML-a koji govori o tabelama. Obavestite se o tagovima TABLE, TR, TD i atributu border.


  Uočite širinu kolona tabele!!! Da li su kolone jednake širine? Zašto?

  Rešenje
 6. Kreirati HTML dokument kao na slici, ali prethodno pogledajte nastavak 8 u maloj školi HTML-a koji govori o tabelama. Obavestite se o atributima cellspacing, align, bgcolor, bordercolor.


  Rešenje
 7. Kreirati HTML dokument kao na slici, ali prethodno pogledajte nastavak 8 u maloj školi HTML-a koji govori o tabelama. Obavestite se o atributima width, height.


  Rešenje
 8. Kreirati HTML dokument kao na slici, ali prethodno pogledajte nastavak 8 u maloj školi HTML-a koji govori o tabelama. Obavestite se o tagu TH i caption i zadavanju vrednosti atributa width i height u procentima.


  Rešenje
 9. Kreirati HTML dokument kao na slici, ali prethodno pogledajte nastavak 8 u maloj školi HTML-a koji govori o tabelama. Obavestite se o atributima COLSPAN i ROWSPAN.


  Rešenje
 10. Za samostalni rad: Kreirati HTML dokument kao na slici.