Osnovni elementi jezika PHP ( Personal Home Page, PHP Hypertext Processor)

 

PHP dokument je datoteka u ASCII tekstualnom formatu, te za kreiranje PHP dokumenta se može koristiti ma koji tekst-editor, mada na tržištu postoje i specijalizovani alati.

Datoteke sa dokumentom opisanim u PHP-u obično imaju u svom imenu sufiks (ili ekstenziju) .php .

 

PHP skript na studentskom serveru ALAS

Skript file se mora nalaziti u public_html direktorijumu

Prava na public_html direktorijumu treba da budu  drwx--x--x
    (chmod 711 public_html)

Skript file mora imati jednu od sledeŠih ekstenzija   .php .php3

Prava skript file-e treba da budu  -rwx--x--x
    (chmod 711 ime_skript_file-a u public_html-u)

Prva linija u PHP-u koji radi kao CGI skript je put do interpretera:

PHP:   #!/usr/local/bin/php

 

HTML obeležja (oznake, tagovi) u PHP dokumentu su smešteni unutar simbola za relacijski znak manje/veće (npr. <HEAD>),

Uvod u PHP - jednostavni primeri sa napomenama

 

Primer 1 
<html>
<head>
<title> primer1</title>
</head>
<body>

<?php 
    echo "Zdravo, svete!"; 
?>
</body>
</html>

 1. Unesite sadržaj ovog PHP dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom primer1.php
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke primer1.php
 4. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta primer1.php. Šta zaključujete kada ga uporedite sa gore navedenim kôdom?
  Primetićete HTML elemente: HTML, HEAD, TITLE, BODY.
  Uočite u .php kôdu oznaku za otvaranje skripta <? i oznaku za zatvaranje ?> Sve što se nalazi između ove dve oznake Web server šalje do PHP interpretera. PHP obrađuje skript i šalje izlaz do klijenta. U vidu HTML dokumenta.
 5. Uočite da nakon poziva PHP iskaza echo se nalazi tačka zarez kao oznaka kraja naredbe. Ako se izostavi, PHP javlja grešku.

 

PRIKAZ PHP DOKUMENTA

 

Primer 2
<html>
<head>
<title> primer 2</title>
</head>
<body>
  
<?php
    printf( "Zdravo, svete!\nBonjour, Monde!\nHello, World!");      
?>
</body>
</html>


 1. Unesite sadržaj ovog PHP dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom primer2.php
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke primer2.php
 4. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta primer2.php. Šta zaključujete kada ga uporedite sa gore navedenim kôdom?
  Primetićete prelaze u novi red kojih nema u browser-u. Zašto?

 

PRIKAZ PHP DOKUMENTA

 

Primer 3
<html>
<head>
<title> primer 3</title>
</head>
<body>

<?php
    printf( "Zdravo, svete!<BR>Bonjour, Monde!<BR>Hello, World!");
?>
</body>
</html>


 1. Unesite sadržaj ovog PHP dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom primer3.php
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke primer3.php
 4. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta primer3.php. Šta zaključujete kada ga uporedite sa gore navedenim kôdom?
  Primetićete prelaze u novi red kojih ima u browser-u. Zašto?

 

PRIKAZ PHP DOKUMENTA

 

Primer 4
<html>
<head>
<title> primer 4</title>
</head>
<body>
<?php
    print( "Zdravo, svete!<BR>Bonjour, Monde!<BR>Hello, World!");
?>
</body>
</html>
 1. Unesite sadržaj ovog PHP dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom primer4.php
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke primer4.php
 4. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta primer4.php. Šta zaključujete kada uporedite funkciju print iz ovog primera sa kôdom primera 3?
  Primetićete prelaze u novi red kojih ima u browser-u. Zašto?

 

PRIKAZ PHP DOKUMENTA

 

Primer 5
<html>
<head>
<title> primer 5 - promenljive u PHP-u
</head>
<body>

<?php
    $broj = "65";

printf("%%b=%b %%c=%c %%d=%d %%.0f=%.0f %%o=%o %%x=%x %%s=%s", $broj, $broj, $broj, $broj, $broj, $broj, $broj); 
?>
</body>
</html>

 1. Unesite sadržaj ovog PHP dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom primer5.php
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke primer5.php
 4. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta primer5.php. Šta zaključujete kada uporedite izvorni kôd primera 4 i izlazni rezultat u browser-u?
  Primetićete i ispis stringa i ispis znaka i ASCII kôda znaka. Zašto?

 

PRIKAZ PHP DOKUMENTA

 

Primer 6
<html>
<head>
<title> primer 6 - dvostruki i jednostruki znak navoda u funkciji echo</title>
</head>
<body>

<?php
           
$a = "zelena";
            echo "trava je $a";      
echo "<BR>";      
            echo 'trava je $a';
                 
            
 
?>

 1. Unesite sadržaj ovog PHP dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom primer6.php
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke primer6.php
 4. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta primer6.php. Šta zaključujete kada uporedite izvorni kôd primera 4 i izlazni rezultat u browser-u?
  Primetićete i ispis vrednosti promenljive $a tj. vrednosti zelena i ispis naziva promenljive $a. Zbog čega?