Programiranje 1 (prva godina, I smer) - vežbe 2006/07

Valid HTML 4.01 Transitional

Komunikacija putem e-mail jelenagr@matf.bg.ac.yu

 

 

AKTUELNOREZULTATI zakljucno sa pismenim delom ispita januarskog roka (uvid u radove i primedbe na rezultate: 19.02.2007. u 7:30h u Siminoj u prostorijama Katedre za informatiku)

RESENJA ZADATAKA SA II KOLOKVIJUMA
ZADACI SA JANUARSKOG ROKA

Ćirilična verzija


 

 

    Preporučena literatura

Kernighan Brian W, Ritchie Dennis M   Programski jezik C, Prentice Hall 1988.

 

Podsećanja

 

Obrada teksta

Programski jezik C

 

Praktikum

Tekući zadaci na . . .

Rezultati tekućeg roka i objava datuma usmenog

januaar 2007.


 


Naslovna Uvod u Web i Internet tehnologije

e-mail: Jelena Hadži-Purić (Grmuša)


URL: http://www.matf.bg.ac.yu/~jelenagr/P1/