Jelena Hadži-Purić (ex Grmuša)
jelenagr@matf.bg.ac.rs
školska 2017/18
line decor
line decor

  Matematički fakultet, Beograd

 Jelena Hadži-Purić (Grmuša)

Konsultacije: Kraća pitanja i kraći odgovori najefikasnije se razmenjuju e-poštom.
Usmene konsultacije se obavljaju za vreme ili između časova nastave, ili u kabinetu 716 po prethodnom dogovoru e-poštom (utorak 14h, petak 18h).