Naslovna strana - Jelena Grmuša Uvod u Web i Internet tehnologije


Uvod u Web i Internet tehnologije

Program


 • Uvod u računarske mreže i Internet
 • Mrežne usluge i protokoli; Web i navigacija na Web-u
 • Uvod u WWW
  • Web tehnologije
  • HTML, format Web strane
  • CSS
  • Alati za generisanje Web strane
 • Uvod u baze podataka
  • korisnički pristup SUBP-u
  • veza sa Internetom
  • uvod u PHP
 • Interaktivnost na Webu - skript jezici
  • JavaScript
 • Tehnologije multimedijalnih podataka; alati
 • Aspekti projektovanja Web strane
 • Osnovi zaštite podataka na Internetu