Header image  
INFO ON DRAGANA ILIC
dilic@matf.bg.ac.yu
Teaching
  
 
 
 
 

 
 

Instrumenti i tehnike astrofizičkih posmatranja
[in serbian only]

Kurs se bavi karakteristikama teleskopa, odnosno kolektora zračenja, kao i karakteristikama i struktorom analizatora i detektora zračenja. Najveći akcenat je dat na optičke teleskope (optika, dizajn, montaža, korekcije optičkog sistema), a obrađuju se i ostali tipovi teleskopa (Gamma, X, UV, IR, radio, neutrino i gravitacioni teleskopi). Kurs je organizovan u vidu predavanja i vežbi (asistent Jasmina Horvat, email:dilic@matf.bg.ac.rs), gde se bodovi mogu prikupiti aktivnim učešćem na predavanjima, odrađivanjem praktičnih vežbi, pisanjem seminara, kolokvijumom i usmenim ispitom.

Literatura:

I. Vince "Kolektori", u štampi (trenutno u vidu skripti)

C.R. Kitchin "Astrophysical Techniques", 2008, CRC Press


Program i raspored kursa:

Program kursa za 2023/2024. godinu [Preuzmi]


Ovde možete preuzeti power-point prezentacije svih predavanja.

ITAFP

[Predavanje 1]

[Predavanje 2]

[Predavanje 3]

[Predavanje 4]

[Predavanje 5]

[Predavanje 6]

[Predavanje 7]

[Predavanje 7 (Dodatak)]

[Predavanje 8]

[Predavanje 9]

[Predavanje 10-11]

[Predavanje 12]

[Predavanje 13-14]

[Predavanje 15]

[Predavanje 16-17]

[Predavanje 18]

[Predavanje 19-20]

[Predavanje 21]

Odabrana poglavlja astronomije
[L smer 2023/2024]
[in serbian only]

Literatura:

Robin Grin: Astronomija u novom Ruhu, poglavlja 1, 2, 3, 6 i 10

Olga Atanacković, prof dr Mirjana Vukičević-Karabin: Opšta astrofizika, 2010

Luka Popović, Sasa Simić: Osnovi astronomije i astrofizike za student fizike: I deo, 2017Ovde možete preuzeti power-point prezentacije svih predavanja.

Oodabrana Poglavlja astronomije (L smer)

[Predavanje 1: Uvod]

[Predavanje 2: Koordinantni sistemi]

[Predavanje 3: Milutin Milanković]

[Predavanje 4: Paralaksa i Stellarium]

[Predavanje 5: Sunceva aktivnost]

[Predavanje 6: Teleskopi]

Odabrana poglavlja astronomije
[M,N,V,R smer 2023/2024]
[in serbian only]

Literatura:

Robin Grin: Astronomija u novom Ruhu, poglavlja 1, 2, 3, 6 i 10

Olga Atanacković, prof dr Mirjana Vukičević-Karabin: Opšta astrofizika, 2010

Luka Popović, Sasa Simić: Osnovi astronomije i astrofizike za student fizike: I deo, 2017Ovde možete preuzeti power-point prezentacije svih predavanja.

Oodabrana Poglavlja astronomije (M, N, V, R smer)

[Predavanje 1: Uvod]

[Predavanje 2: Koordinantni sistemi]

[Predavanje 3: Koordinantni sistemi i vreme]

[Predavanje 4: Milutin Milanković]

[Predavanje 5: Gravitacija i Keplerovi zakoni]

[Predavanje 6-7: Svetlost i zracenje zvezda]

[Predavanje 8: Sunce i sunceva aktivnost]

[Predavanje 9: Zvezde i njihova evolucija]

[Predavanje 10: Teleskopi]

[Predavanje 11: Galaksije i svemir na velikim skalama]

[Predavanje 12: Nastanci]

******************************
Prethodni kursevi
Osnovi astrofizike [Fizika]
[in serbian only]

Kurs se bavi elektomagnetim zračenjem nebeskih tela, karakteristikama i strukturom zvezda, zvezdanih jata, dvojnih i promenjivih zvezda. Takodje, bavi se strukturom naše galaksije, i osnova vangalaktičke astronomije i kosmologije. Posebno poglavlje posvećeno je Suncu i Sunčevom sistemu.

Kurs je organizovan u vidu predavanja i vežbi (asistent Stanislav Milošević, email:stanislav@matf.bg.ac.rs), gde se bodovi mogu prikupiti aktivnim učešćem na predavanjima i računskim vežbama (10 poena), polaganjem kolokvijuma-testa sredinom kursa (30 poena), pismenog i usmenog ispita (30+30 poena).

Program kursa, struktura i obaveze studenata 2018/2019 [preuzmi]


Literatura:

prof dr Olga Atanacković, prof dr Mirjana Vukičević-Karabin, Opšta astrofizika, 2010


Program kursa i ispitna pitanja

[Ispitna pitanja za 2018/2019]


Kolokvijum

Kolokvijum će biti održan u sredu 22. maja 2019. , u terminu predavanja od 14h, u učionici 661. Popravni kolokvijum će biti održan u xx maja/juna 2019. u terminu vežbi od 16h.

REZULTATI KOLOKVIJUMA od 21. maja 2019. [PREUZMI]

REZULTATI KOLOKVIJUMA od 6. juna 2019. [PREUZMI]


Rezultati predispitnih obaveza i obaveštenja za ispite:

[Predispitne obaveze 2018/2019]


Ispit

Ispit se sastoji od 3 računska zadataka i 3 teorijska pitanja. Ispit traje 3 sata. Obavezno je uraditi barem jedan ceo tačan računski zadatak.

Ispiti se održavaju po zvaničnom rasporedu Fizičkog fakulteta, i to u terminima:

- junski rok: 13. jun 2019. u 14h u učionici 809.
Upis ocena i usmeni ispit (ukoliko niste tačno odgovorili na teorijska pitanja ili niste zadovoljni rezultatom teorijskog dela ispita) je u petak 14. juna 2019. od 11h u učionici 809.

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA - JUN 2019 [PREUZMI]


Predavanja (letnji semestar 2018)

Predavanja se održavaju u učionici 661 sredom u terminu od 14h do 16h.

Power-point prezentacije, bazirane na predavanjima prof. dr Olge Atanacković:

[Predavanje 1-2]

[Predavanje 3-4]

[Predavanje 5-6]

[Predavanje 7-8]

[Predavanje 9-10]

[Predavanje 11]

[Predavanje 12]

[Predavanje 13]

[Predavanje 14]

[Predavanje 14 - Dodatak]

[Predavanje 15]

[Predavanje 16-17]Vežbe (letnji semestar 2019)

Vežbe se održavaju u učionici 661 sredom u terminu od 16h do 18h.

Skripta za vežbe o koordinatnim sistemima. [Skripta 1]


 

 

ASTRONOMY: HIGHLIGHTS