Header image  
INFO ON DRAGANA ILIC
dilic@matf.bg.ac.yu
Teaching
  
 
 
 
 

 
 

Tehnike astrofizičkih posmatranja A
[in serbian only]

Kurs se bavi osnovnim karakteristikama teleskopa, odnosno kolektora zračenja. Najveći akcenat je dat na optičke teleskope (optika, dizajn, montaža, korekcije optičkog sistema), a obrađuju se i ostali tipovi teleskopa (Gamma, X, UV, IR, Radio, Neutrino). Kurs je organizovan u vidu predavanja i vežbi (asistent Dragana Ilić, email:dilic@matf.bg.ac.rs), gde se bodovi mogu prikupiti aktivnim učešćem na predavanjima, odrađivanjem praktičnih vežbi, pisanjem seminara, kolokvijumom i usmenim ispitom.

Literatura:

I. Vince "Kolektori", u štampi (trenutno u vidu skripti)

C.R. Kitchin "Astrophysical Techniques", 2008, CRC Press


Program i raspored kursa:

Program kursa za 2015/2016. godinu [Preuzmi]


Ovde možete preuzeti power-point prezentacije svih predavanja.

TAFP A

[Predavanje 1]

[Predavanje 2]

[Predavanje 3]

[Predavanje 4]

[Predavanje 5]

[Predavanje 6]

[Predavanje 7]

[Predavanje 7 (Dodatak)]

[Predavanje 8]

[Predavanje 9]

[Predavanje 10]

[Predavanje 11]
Tehnike astrofizičkih posmatranja B

Kurs se bavi osnovnim karakteristikama i struktorom analizatora i detektora zračenja. Kurs je organizovan u vidu predavanja i vežbi (asistent Dragana Ilić, email:dilic@matf.bg.ac.rs), gde se bodovi mogu prikupiti aktivnim učešćem na predavanjima, odrađivanjem praktičnih vežbi, pisanjem seminara, kolokvijumom i usmenim ispitom.

Program kursa, struktura i obaveze studenata [preuzmi]


Literatura:

I. Vince "Detektori i analizatori", u štampi (trenutno u vidu skripti)

C.R. Kitchin "Astrophysical Techniques", 2008, CRC Press


Ovde možete preuzeti power-point prezentacije svih predavanja.

TAFP B

[Predavanje 11a]

[Predavanje 12]

[Predavanje 13]

[Predavanje 14]

[Predavanje 15]

[Predavanje 16-17]

[Predavanje 18]

[Predavanje 19, 20]

[Predavanje 21]

Osnovi astrofizike [Fizika]
[in serbian only]

Kurs se bavi elektomagnetim zračenjem nebeskih tela, karakteristikama i strukturom zvezda, zvezdanih jata, dvojnih i promenjivih zvezda. Takodje, bavi se strukturom naše galaksije, i osnova vangalaktičke astronomije i kosmologije. Posebno poglavlje posvećeno je Suncu i Sunčevom sistemu.

Kurs je organizovan u vidu predavanja i vežbi (asistent Stanislav Milošević, email:stanislav@matf.bg.ac.rs), gde se bodovi mogu prikupiti aktivnim učešćem na predavanjima i računskim vežbama (10 poena), polaganjem kolokvijuma-testa sredinom kursa (30 poena), pismenog i usmenog ispita (30+30 poena).

Program kursa, struktura i obaveze studenata 2017/2018 [preuzmi]


Literatura:

prof dr Olga Atanacković, prof dr Mirjana Vukičević-Karabin, Opšta astrofizika, 2010


Ispitna pitanja

[Ispitna pitanja za 2017/2018]


Kolokvijum

Kolokvijum će biti održan u sredu 23. maja 2018. , u terminu predavanja od 15h, u učionici 661. Popravni kolokvijum će biti održan u sredu 6. juna 2018. u terminu predavanja od 15h.

Ispit se sastoji od 3 računska zadataka i 2 teorijska pitanja. Ispit traje 3.5 sata.
Obavezno je uraditi barem jedan ceo tačan računski zadatak.


Ispiti se održavaju po zvaničnom rasporedu Fizičkog fakulteta, i to u terminima:

- junski rok: xx. jun 2018. u 14h u učionici 809.
Upis ocena i usmeni ispit (ukoliko niste tačno odgovorili na teorijska pitanja ili niste zadovoljni rezultatom teorijskog dela ispita) je u sredu xx. juna 2017. od 11h u učionici 809.


Predavanja (letnji semestar 2018)

Predavanja se održavaju u učionici 661 sredom u terminu od 15h do 17h.

Power-point prezentacije, bazirane na predavanjima prof. dr Olge Atanacković:

[Predavanje 1-2]

[Predavanje 3-4]

[Predavanje 5-6]

[Predavanje 7-8]

[Predavanje 9-10]

[Predavanje 11]

[Predavanje 12]

[Predavanje 13]

[Predavanje 14]

[Predavanje 14 - Dodatak]

[Predavanje 15]

[Predavanje 16]Vežbe (letnji semestar 2018)

Vežbe se održavaju u učionici 661 sredom u terminu od 17h do 19h.

Skripta za vežbe o koordinatnim sistemima. [Skripta 1]


 

 

ASTRONOMY: HIGHLIGHTS