Aleksandar T. Lipkovski, vanr. prof.

- Kratka biografija sa bibliografijom

- Predavanja 2000/2001 školske godine

Linearna algebra

redovne studije matematike, I godina, tok 1

održana predavanja
Algebra I

redovne studije matematike, II godina, tok 1

održana predavanja

- Predavanja 1999/2000 školske godine

Linearna algebra

redovne studije matematike, I godina, tok 1

održana predavanja
Algebra I

redovne studije matematike, II godina, tok 1

održana predavanja

Elementarna algebra

specijalizacija profesora matematike i računarstva

održana predavanja

- Ispiti iz ove i ranijih školskih godina

Linearna algebra redovne studije matematike, I godina, tok 1 ispitna pitanja
Analitička geometrija redovne studije matematike, I godina, tok 1 ispitna pitanja
Algebra I

redovne studije matematike, II godina, tok 1

ispitna pitanja
Elementarna algebra specijalizacija profesora matematike i računarstva ispitna pitanja
Algebra poslediplomske studije matematike, smerovi algebra, topologija i geometrija sadržaj

- Primedbe na sadržaj strane i drugu korespondenciju šaljite na elektronsku adresu acal@matf.bg.ac.yu