Lipkovski dr Aleksandar, vanredni profesor

Rođen 1955 u Istanbulu, Turska. Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Moskvi, Pragu i Beogradu. Studije matematike započeo 1971 na MGU u Moskvi i nastavio 1972 na PMF u Beogradu, gde je i diplomirao 1975 sa srednjom ocenom 9,90. Magistarski rad odbranio 1978, doktorsku disertaciju 1985 na PMF u Beogradu, pod rukovodstvom Đ. Kurepe i V. Perića.

Od 1978 asistent-istraživač na Vazduhoplovnotehničkom Institutu u Beogradu, od 1979 asistent-pripravnik na Odseku za matematiku, mehaniku i astronomiju PMF u Beogradu za predmete Numerička analiza I i II. Unapređen 1980 u zvanje asistenta za predmete Linearna algebra i analitička geometrija i Numerička analiza I. U zvanje docenta za predmete Linearna algebra i analitička geometrija i Linearna algebra II (izborni predmet) izabran 1986. Godine 1995 izabran za vanrednog profesora za predmet Linearna algebra.

Više puta bio na usavršavanju i studijskim boravcima u inostranstvu: na MGU u Moskvi (1981 i 1993/94), Univerzitetu u Bonu (1986 i 1989), Maks Plank Institutu za matematiku u Bonu (1986 i 1990), Univerzitetu u Tibingenu (1991), Internacionalnom centru za teorijsku fiziku u Trstu (1991), Matematičkom institutu Ruske akademije nauka (1993/94).

Objavio 15 naučnih i više stručnih radova, kao i udžbenik za studente I godine matematike ''Linearna algebra i analitička geometrija''. Učestvovao na 18 naučnih skupova u zemlji i 11 u inostranstvu.

Kao poslediplomac a zatim asistent držao vežbe iz predmeta Matematika I (za studente mehanike i meteorologije), Matematika (za studente ONO), Numerička analiza I i II, Numerički praktikum II i IV, Matematika (za studente hemije), Matematička logika i teorija skupova, Linearna algebra i analitička geometrija, Algebra I, Linearna algebra, Analitička geometrija. Od izbora za nastavnika, predavao predmete Linearna algebra, Analitička geometrija i Algebra I. Predavao više specijalnih kurseva za studente 4. godine i poslediplomce: Ravne algebarske krive, Algebarska geometrija, Torusni varijeteti i druge. Jedan je od osnivača i rukovodilaca naučnog seminara GTA (Geometrija, Topologija, Algebra) na Matematičkom fakultetu od 1988 do danas.

Bio je sekretar Instituta za matematiku MF i član Saveta MF više puta. Saradnik je Matematičkog instituta SANU, pomoćnik upravnika Odeljenja za matematiku (1997-2000) i član Naučnog veća tog Instituta od 1997. Član je redakcije časopisa ''Matematički Vesnik'' od 1993 i njen sekretar od 1998. Član Američkog matematičkog društva od 1989, saradnik referativnog časopisa ''Mathematical Reviews'' od 1989 kao i referativnog časopisa ''Zentralblatt für Mathematik'' i njegove lokalne redakcije u Beogradu

(iz publikacije ''Spomenica 125 godina Matematičkog fakulteta'')


Bibliografija

Magistarski rad i doktorska disertacija

Naučni i stručni radovi

Razne publikacije (interne publikacije, apstrakti koji nisu objavljeni u celini, prevodi i sl.)

 


Magistarski rad i doktorska disertacija

Naučni i stručni radovi

 1. Berković M., Kafedžiski V., Lipkovski A.: O uticaju dužine koraka na tačnost temporalne integracije kod prelaznih dinamičkih problema. Proc.II Yug. Simp. Finite Elements Method and Computer Aided Design, Maribor 1979, 6-36
 2. Gomeomorfnoe rasširenie geometričeskih kolec celo. Publ. Inst. Math. 32, 1982, 105-107 (MR 84j:14006, Zbl 523.14016)
 3. On unibranched rings and a criterion for irreducibility in the formal power series ring. Proc. III Alg. Conf. Beograd '82, Beograd 1982, 93-98 (MR 85j:14091, Zbl 555.13007)
 4. O nekvazikogerentnyh pučkah modulej. UMN 39:3, 1984, 225-226 (MR 85j:14027)
 5. On irreducibility of Weierstrass polynomials of low degree in the ring K[[x,y]]. Proc. Conf. Alg. Log. Zagreb '84, Novi Sad 1985, 89-93 (Zbl 584.13018)
 6. Index of irreducibility in the formal power series ring. Proc. Conf. Alg. Log. Cetinje '86, Novi Sad 1987, 115-118 (MR 89d:13016, Zbl 644.16003)
 7. Newton polyhedra and irreducibility. Math. Z. 199, 1988, 119-127 (MR 89g:14003, ZBL 632.14005)
 8. Automorphic sets or left distributive left quasigroups. Proc. Conf. Alg. Log. Sarajevo '87, Novi Sad 1988, 65-72 (Zbl 726.20045)
 9. Kozić M., Lipkovski A.: Calculation of potential subsonic flow about complex configurations. Proc. VI Yug. Sem. Appl. Math. Tara '88, Beograd 1989, 96-105 (Zbl 679.76064)
 10. Linearna algebra i analitička geometrija. Udžbenik za studente I godine matematike. Naučna knjiga, Beograd 1992, 238 str. (2. izdanje 1995)
 11. O nastavi linearne algebre i analitičke geometrije. Nastava matematike 38:2, 1993, 28-34
 12. An algorithm for packing in certain graphs. Proc. VIII Conf. Appl. Math. Tivat '93, Podgorica 1994, 125-128 (Zbl 824.05053)
 13. Digraphs associated with rings and some integer functions. Mathematica Balcanica, 1996 (u štampi)
 14. Algebraic Geometry (selected topics). Zbornik radova 7 (15) (Matematički institut SANU), ed. B. Stanković, 1997, 5-62 (Zbl 991.41593)
 15. Lipkovski A., Solovyev Yu.P.: Neskol'ko zamečanij o krivyh Serre. Odeljak 4.5, 129-144, u knjizi Prasolov V.V., Solovyev Yu.P.: Elliptičeskie funkcii i algebraičeskie uravneniya. Moskva, Faktorial, 1997 (engleski prevod: Some remarks on Serret's curves, section 4.5, 91-102, in Prasolov V, Solovyev Y: Elliptic functions and elliptic integrals. Translations of Mathematical Monographs, AMS, vol. 170, 1997)
 16. Lipkovski A., Lipkovska J.: Harmonija i asimetrija u geometriji i arhitekturi. Flogiston, 7, 1998, 261-278
 17. The direct and the inverse image - a categorical viewpoint. Nieuw Archief voor Wiskunde, 16:1-2, 1998, 23-26
 18. Visualization of simple algebro-geometric ideas. VisMath, 2:1, 2000 (elektronski časopis na adresi http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/)
 19. Lipkovski A., Niketić S.R.: Modelling fractions in CSP chromatography. 3ECM, Barselona, 10-14. juli 2000

Razne publikacije (interne publikacije, apstrakti koji nisu objavljeni u celini, prevodi i sl.)