NAVIGACIJA

Naslovna strana - Jelena Grmuša

0

1

2

3

4

5

6

7

Uvod u Web i Internet tehnologije


 

Stilovi PHP oznaka

Postoje četiri stila PHP oznaka. Svaki od delova koda koji slede pisan je odgovarajućim  stilom.

 

 

 

XML stil

 

 

<?php echo '<p>Neki tekst.</p>'; ?>

 

 

 

XML stil se najčešće koristi u verzijama PHP-a 3 i 4. Administrator servera ne može da ga isključi, tako da će on sigurno

biti dostupan na svim serverima. Može se koristiti s XML dokumentima. Ako na

Web lokaciji koristite XML dokumente, koristite taj stil oznaka.

 

 

 

Kratki stil

 

<? echo '<p>Order processed.</p>'; ?>

Ovaj stil je jednostavniji i oznake liče na instrukcije za obradu u SGML-u. Za

upotrebu ovog stila potrebno je da u konfiguracijskoj datoteci PHP okruženja

aktivirate opciju short_tags ili da prevedete PHP sa uključenim kratkim oznakama.

Više informacija o instaliranju tog stila oznaka naći ćete u PHP manual-u.

 

 

 

 

Stil SCRIPT

<script language='php'> echo '<p>Order processed.</p>'; </script>

Ovaj stil oznaka je najduži i biće vam poznat ako ste koristili JavaScript ili

VBSrcipt. Možete ga upotrebiti ako vam program za Web dizajn pravi probleme

s drugim stilovima oznaka.

 

 

 

ASP stil

<% echo '<p>Order processed.</p>'; %>

Ovaj stil oznaka koristi se u jeziku ASP. Da biste ga koristili, aktivirajte konfiguracijski

parametar asp_tags. Ovaj stil oznaka dobro će vam doći ako koristite program

za pisanje ASP stranica ili već programirate na ASP-u.