NAVIGACIJA
Osnovi programiranja - Jelena Grmuša 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uvod u Web i Internet tehnologije

Osnovni elementi jezika HTML ( HyperText Markup Language)

 

HTML dokument je datoteka u ASCII tekstualnom formatu, te za kreiranje HTML dokumenta se može koristiti bilo koji tekst-editor.

Datoteke sa dokumentom opisanim u HTML-u obično imaju u svom imenu sufiks (ili ekstenziju) .html ili .htm.
Obeležja (oznake, tagovi) u HTML dokumentu su smešteni unutar simbola za relacijski znak manje/veće (npr. <HEAD>), a obično
se završavaju sa </oznaka> (npr. </HEAD>). Postoje neki izuzeci koji nemaju završetak </...> (npr.<BR>). Obeležja mogu imati svoje atribute koji se pišu u okviru oznaka kojom se i otvara obeležje.
Npr. <img src="slika.jpg" align="top">

Skelet HTML dokumenta izgleda ovako:
<HTML>
<HEAD>
Zadati opis osnovnih podataka o dokumentu
</HEAD>
<BODY>
Zadati sadržaj dokumenta
</BODY>
</HTML>

U <HEAD> sekciji može da se navodi naziv (vidljiv u vrhu ekrana u naslovnoj liniji), tip dokumenta, kodni
raspored, jezik, ključne reči,..

 

Tagovi se mogu pisati velikim ili malim slovima ili kombinovano. Program za pregled sadržaja HTML dokumenta (npr. lynx, Opera, Mozilla, NN, IE,...) ignoriše razliku malih i velikih slova u nazivima tagova. Takođe se ne uzima u obzir ni postojanje višestrukih praznih redova (za prelaz u novi red koristite tag <BR>, a ne taster Enter), višestrukih belina - blanko, tabulator,...(efekat jednog blanko).

Tri jednostavna primera

 

Primer 1<html>
   <head> 
        <title>nadjite me  </title>
   </head>
   <body>
       <p>Jedan obican tekst. </p>    
   </body>   
</html>
 1. Unesite sadržaj ovog HTML dokumenta
 2. sačuvajte ga pod nazivom prvi.htm
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke prvi.htm
 4. Uočite osnovne elemente prozora: naslovnu liniju, liniju sa menijima, ikonice za podešavanje prozora, klizače
 5. Pregledajte izvorni kôd (source) dokumenta prvi.html

 

PRIKAZ HTML DOKUMENTA

 

Primer 2<HTML>  
   <HEAD>   
      <TITLE>  Jedan HTml primer  </title>
   </HEAD>
   <body>
      <H1> O HTML-u         </H1>
       <p>    U svetu HTML ovo je jedan paragraf.          Neki ga nazivaju i pasus  </p>
       <p>Ovo je drugi paragraf.   Znak za zavrsetak paragrafa moze biti opcionalan.  </p>
       <!--Zavrsavamo nas drugi primer-->    
   </body>       
</html>
 1. Unesite sadržaj ovog HTML dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom drugi.htm
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke drugi.htm
 4. Uočite natpis u naslovnoj liniji prozora, uočite ignorisanje višestrukih belina u prikazu prve i druge rečenice prvog paragrafa
 5. Uočite komentar u source-u dokumenta i potražite ga u prozoru browser-a

 

PRIKAZ HTML DOKUMENTA

 

Primer 3<!--Opisati HTML dokument koji prikazuje nazive 3 Stingove 
pesme u zasebnim redovima -->
<html>      
  <head> <title>STING </title>    </head>
  <body>
Seven Days <BR>
Fields of Gold<BR>
All Four Seasons          <br> <BR>
<!-- EKV sa -->
Seven
Days<BR>Fields of Gold<BR>All
Four
Seasons              
   </body>                   
</html>
 1. Unesite sadržaj ovog HTML dokumenta
 2. Sačuvajte ga pod nazivom treci.htm
 3. Upotrebite neki od browser-a za pregled datoteke treci.htm
 4. Uočite da je prikaz naziva istovetan i u prvom i u drugom slučaju, ali uporedite kôd za oba slučaja u source-u dokumenta treci.htm

 

PRIKAZ HTML DOKUMENTA

 

NASLOVI, SPISKOVI, TABELE - ukratko

 


Osnovi programiranja Nastavak

e-mail: Jelena Grmuša


Copyright © 2002, Jelena Grmusa
Poslednja izmena: novembar 2005.