Algoritmi i strukture podataka


2I1A -- Ponedeljak 19:00 - 21:00, RLAB

2I1B -- Sreda 13:00 - 15:00, JAG2

2I2A -- Četvrtak 19:00 - 21:00, BIM

2I2B -- Ponedeljak 16:00 - 18:00, BIM 1. Čas - Uvod, složenost algoritama
 2. Čas - Uvod u jezik C++, Eratostenovo sito
 3. Čas - Liste, stek, red
 4. Čas - Stabla
 5. Čas - AVL stablo
 6. Čas - Hip, heš
 7. Čas - Grafovi, DFS
 8. Čas - Grafovi nastavak, BFS
 9. Čas - Gruba sila i pohlepni algoritmi
 10. Čas - Podeli-pa-vladaj, nizovi
 11. Čas - Skupovi, bektreking
 12. Čas - KMP