doc. dr Aleksandar Jović Homepage in english
Docent
Katedra za Numeričku matematiku i optimizaciju
Adresa : Studentski trg 16
11000 Beograd, Srbija
E- mail : ajovic[at]matf.bg.ac.rs

Konsultacije (najaviti e-mailom ) kabinet 454, 1. sprat, Studentski trg 16
Raspored za zimski semestar 2022/2023