Aleksandar Jović

Asistent
Katedra za Numeričku matematiku i optimizaciju
Adresa : Studentski trg 16
11000 Beograd, Srbija


E- mail : ajovic@matf.bg.ac.rs
Konsultacije (najaviti e-mailom ) kabinet 454
Raspored za zimski semestar 2019/2020