jelenagr@matf.bg.ac.rs
line decor
Ćirilična verzija
line decor

 

AKTUELNO

Rezultati februar, 2015

SADRŽAJ VEŽBI (po dvočasima i poglavljima)

Uvod

Obnavljanje: Lepota efikasnost i
Obnavljanje: Zadaci za vežbu
Obnavljanje: C++ i STL: uputstvo (engleski jezik)
Obnavljanje: Uvod u programiranje u C++ upotrebom STL-a
Obnavljanje: Uvod u programiranje u C++ upotrebom STL-a (deo 2)

Geometrijski algoritmi
Strukture podataka - AVL stabla
Sortiranja - BUCKET SORT, RADIX SORT;
Grafovi - problem uparivanja, transportne mreže, Hamiltonovi ciklus i
Balansiranje binarnog stabla pretrage, skip liste
Probabilistički algoritmi i redukcije
Redukcije, grananje sa odsecanjem
Priprema pred kolokvijum
Približni algoritmi
Paralelni algoritmi za računare sa zajedničkom memorijom
Paralelni algoritmi za računare sa zajedničkom memorijom
Paralelni algoritmi za mreže računara

Algoritmi - merenje vremena

Testovi za vežbanje (head hunting)

 


Jelena Hadži Purić - naslovna Programiranje 1