Биографија Радови Настава Популарни чланци и написи
See this site in english
др Драгољуб Ј. Кечкић

Редовни Професор Математичког факултета
Катедра за математичку анализу
Настава 2019/2020: Анализа 3А - В смер; Анализа 3Б - МВ и Н смерови


Е-Пошта : keckic@matf.bg.ac.rs

Биографија :

Драгољуб Ј. Кечкић, рођен 20. марта 1972. године у Београду. Дипломирао је 26. јуна 1995. године на Математичком факултету Универзитета у Београду, на смеру: дипломирани математичар за теоријску математику и примене. Магистарски рад са насловом "Елементарна пресликавања на идеалима компактних оператора на хилбертовом простору", одбранио је 8. децембра 1998. године. Докторску дисертацију "Структура слике и језгра елементарних оператора" одбранио је 12. јуна 2003. године. Од 1995. до 1999. године запослен је на Математичком факултету у Београду, као асистент приправник. Од 1999. до 2003. радио је као асистент, од октобра 2003. налази се у звању доцента, од маја 2013. у звању ванредног професора, а од 2019 у звању редовног професора. Област научног интересовања: Теорија оператора на Хилбертовим просторима, C*-алгебре и друге алгебре оператора.

Радови:

Овде можете узети
ћириличне DVI фонтове

Настава

 1. Лебегове тачке - ТМИ;
 2. Реални бројеви;
 3. Експоненцијална и логаритамска функција;
 4. Тригонометријске функције;
 5. Равномермна конвергенција;
 6. Интеграли са пареаметром;
 7. Фуријеови редови;
 8. Одабрана поглавља функционалне анализе - радна верзија;
 9. Анализа 3Б - скрипта;
 10. Испитна питања из Анализе 3А 2019/2020;
 11. Испитна питања из Анализе 3Б 2021/2022;
 12. Испитна питања из Анализе 3 за информатичаре 2019/2020 (важе и за 2021/2022);
 13. Испитна питања из Анализе 1 за информатичаре 2021/2022;

Популарни чланци и написи: