др Драгољуб Ј. Кечкић

Редовни Професор Математичког факултета на катедри за математичку анализу
Настава 2022/2023: Анализа 3 - И смер, Анализа 4 - И смер, ТМИ, Одабрана поглавља анализе


Е-Пошта : keckic@matf.bg.ac.rs

Биографија:

Драгољуб Ј. Кечкић, рођен 20. марта 1972. године у Београду. Дипломирао је 26. јуна 1995. године на Математичком факултету Универзитета у Београду, на смеру: дипломирани математичар за теоријску математику и примене. Магистарски рад са насловом "Елементарна пресликавања на идеалима компактних оператора на хилбертовом простору", одбранио је 8. децембра 1998. године. Докторску дисертацију "Структура слике и језгра елементарних оператора" одбранио је 12. јуна 2003. године. Од 1995. до 1999. године запослен је на Математичком факултету у Београду, као асистент приправник. Од 1999. до 2003. радио је као асистент, од октобра 2003. налази се у звању доцента, од маја 2013. у звању ванредног професора, а од 2019 у звању редовног професора. Област научног интересовања: Теорија оператора на Хилбертовим просторима, C*-алгебре и друге алгебре оператора.

Научни радови: