Održavanje usmenog ispita iz AISP u ispitnom roku jun1 i jun2

Termini za polaganje usmenog ispita u rokovima jun1 i jun2 su 19.6.2024, 3.7. 2024. i 10.7. 2024.

Potrebno je prijaviti se za izlazak na usmeni ispit: upit za prijavu.

Na navedenu email adresu, dan pre ispita se dobija obaveštenje o mestu i terminu održavanja ispita.

Na usmeni ispit mogu izaći samo oni studenti koji su u nekom roku položili pismeni ispit (položeni pismeni ispit se prenosi u svim rokovima).

Naredni termini će biti u septembru.

Poeni na eNastavi se mogu popraviti sve do usmenog.

Rezultati domaćeg (pdf) Rezultati domaćeg (xlsx)
Osnovne informacije
Ispitna pitanja Kurs na serveru eNastava Video lekcije