Пролећни 2018-2019.

 

 Назив предмета

  Време и место одржавања

1. Вероватноћа и статистика Б  

 Уторак 12-14, сала 830

 

   

 

 

 

 

 

 Консултације

 Уторак 14.15-16.00, кабинет 827

Програм предмета Елементи актуарске математике

Обавештење о усменим испитима у року Јануар 2:
Теорија вероватноћа: Понедељак
25.02.2019. у 10 часова
Одабрана поглавља случајних процеса: Уторак 26.02.2019. у 10 часова