Јесењи 2019-2020.

 

 Назив предмета

  Време и место одржавања

1. Теорија вероватноћа  

 Понедељак 14-16, ЈАГ3

    Теорија вероватноћа  

 Уторак 14-16, 840

2. Одабрана поглавља случајних процеса       

 Среда 16-19, 840

 

 

 

 

 Консултације

 Уторак 16-18, кабинет 827

Програм предмета Елементи актуарске математике

Обавештење о усменим испитима у року Септембар 2:
Вероватноћа и статистика Б: Среда
18.09.2019. у 10 часова - резултати