Programiranje 1


Vežbe
Praktikum


Programski jezik C


Pocetni zadaci - C
Rešenja
Zadaci za 2. praktikum - C
Rešenja
Zadaci za 3. praktikum
Rešenja zadataka sa 3. praktikuma (Ukoliko ima nejasnoca ili uocite neke propuste ovih ili nekih drugih rešenja, pošaljite komentare/predloge )
Rešenja zadataka sa 3. praktikuma (autor: kolega Aleksandar Nešovanović 1/2011)
Zadaci za vezbanje
Rešenja nekih zadataka sa praktikuma:( kvadrat_pun.c kvadrat_prazan.c kvadrat_sa_dijagonalama.c)
Primer_kalkulatora Obrće_broj izbacuje_cifru_desetica permutuje
Još neki primeri - C
Zadaci za praktikum - funkcije u programskom jeziku C
Rešenja
Zadaci za praktikum - C, funkcije, pokazivači, nizovi...
Rešenja
Rešenja
Zadaci za 5. praktikum - C, strukture
Rešenja


Povratak na vrhSpisak studenata -- grupa 104A
Povratak na vrhTermini predavanja, vežbi i praktikumaGrupa 104A


Termin predavanja: četvrtak 12-14h, učionica 844
Dr Miroslav Marić
Termin praktikuma: sreda 8-10h, učionica BIM
Nina Radojičić
Termin vežbi: petak 8-10h, učionica RLAB
Nina Radojičić


Povratak na vrhKorisni linkovi