Nenad Mitić - glavna strana

Nenad Mitić

vanredni profesor
nenad at matf.bg.ac.rs
http://www.matf.bg.ac.rs/~nenad/


 

 

Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 16
11000 Beograd, Srbija





[Novosti]  [Kursevi]  [Objavljeni udžbenici]

Novosti



Kursevi u školskoj 2015/2016. godini

Kursevi u jesenjem semestru školske 2015/2016. godine

Kursevi u prolećnom semestru školske 2016/2016. godine



Objavljeni udžbenici

Uvod u organizaciju računara


   Uvod u organizaciju računara
  Nenad Mitić
  Matematički fakultet, Beograd, 2013. ISBN : 978-86-7589-079-9




  Osnovi računarskih sistema (drugo izdanje)


  
Osnovi računarskih sistema (drugo izdanje)
  Nenad Mitić
  CET,Beograd, 2003. ISBN : 86-7991-249-2




  Osnovi programiranja


  
Osnovi programiranja - Zbirka zadataka
  Nenad Mitić, Saša Malkov, Vladimir Nikić
  Matematički fakultet, Beograd, 2000. ISBN : 86-7589-015-X