PREDMETI


     RANIJE  DRŽANA PREDAVANJA

Afina geometrija
Euklidska  geometrija
Linearna algebra i analitička geometrija  (smer Informatika)
Geometrija 1
Metodika nastave geometrije  (master studije)
Matematika 1  (Fakultet za fizičku hemiju)
Neeuklidske geometrije  (master studije)
Diferencijalna geometrija
Diferencijalna geometrija vektorskih raslojenja (doktorske studije)