Miroslava Antić

 

Kabinet 835, Studentski trg

Webex soba je matf.webex.com/meet/mira
Adresa:

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Studentski trg 16
11000 Beograd
e-mail:

mira @ matf.bg.ac.rs
mira @ math.rs

Na hotmail.com  i live.com adrese nije moguće poslati mejl sa fakultetske adrese, zato šaljite i-mejlove sa fakultetskog naloga ukoliko je moguće.