Jelena Hadži-Purić (ex Grmuša)
jelenagr@matf.bg.ac.rs
školska 2018/19
line decor
line decor

  Matematički fakultet, Beograd

 Jelena Hadži-Purić (Grmuša)

Konsultacije: Kraća pitanja i kraći odgovori najefikasnije se razmenjuju e-poštom.
Usmene konsultacije se obavljaju za vreme ili između časova nastave, ili u kabinetu u ulici Vatroslava Jagića po prethodnom dogovoru e-poštom (sreda 20h).