Изборни предмет Криптографија 2017/18

Материјали за курс:

Оцењивање:

Колоквијум 30
Писмени испит 30
Усмени испит (питања: pdf ) 40

Семинарски радови 2017: са сајта треба изабрати неки од радова из 2018. године са редним бројем који није заузет у списку . После провере да ли је рад заузет, пријава ће бити регистрована у том истом списку . Кратко упутство: рад треба прочитати, разумети га (у случају да нешто није јасно, одговор треба потражити у Википедији, од Гугла или наставника), написати приказ на највише три стране (фонт нормалне величине, word или latex) и послати га најкасније до 30. маја 2018. Пре тога је потребно евентуална питања у вези са радом разјаснити са наставником.
Одбрана радова одржаће се у суботу, 2. јуна у 11 на Студентском тргу. Одбрана рада подразумева излагање суштине рада у трајању до пет минута и одговор на евентуална питања.