АСТРОНОМИЈА У СРБИЈИ

И СРБИЈА У МЕЂУНАРОДНОЈ АСТРОНОМСКОЈ УНИЈИ

Београд, 16. мај 2019.

Српска академија наука и уметности, Кнез Михаилова 35


УчеснициПозвани предавачи


Арбутина Бојан Математички факултет Универзитета у Београду
Атанацковић Олга Математички факултет Универзитета у Београду
Винце Оливер Астрономска опсерваторија
Димитријевић Милан Астрономска опсерваторија
Ђурашевић Гојко Астрономска опсерваторија
Илић Драгана Математички факултет Универзитета у Београду
Кнежевић Зоран Српска академија наука и уметности
Ковачевић Анђелка Математички факултет Универзитета у Београду
Нинковић Слободан Астрономска опсерваторија
Пејовић Надежда Математички факултет Универзитета у Београду
Продановић Тијана Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Урошевић Дејан Математички факултет Универзитета у Београду


Остали учесници


Алексић Јован Астрономска опсерваторија
Ангелов Трајко Математички факултет Универзитета у Београду
Борка Душко Институт за нуклеарне науке "Винча"
Борка Јовановић Весна Институт за нуклеарне науке "Винча"
Видојевић Соња Државни универзитет у Новом Пазару
Винце Иштван Астрономска опсерваторија
Вукадиновић Душан Математички факултет Универзитета у Београду
Вучетић Милица Математички факултет Универзитета у Београду
Дамљановић Горан Астрономска опсерваторија
Ђошовић Владимир Математички факултет Универзитета у Београду
Зековић Владимир Математички факултет Универзитета у Београду
Јањеш Александра Математички факултет Универзитета у Београду
Јовановић Милена Астрономска опсерваторија
Јовановић Миљана Астрономска опсерваторија
Јовановић Предраг Астрономска опсерваторија
Јурковић Моника Астрономска опсерваторија
Лазаревић Сања Астрономска опсерваторија
Мартиновић Немања Астрономска опсерваторија
Мартић Милена LATMOS, Француска
Марчета Мандић Слађана Астрономска опсерваторија
Милић Житник Ивана Астрономска опсерваторија
Милошевић Станислав Математички факултет Универзитета у Београду
Онић Душан Математички факултет Универзитета у Београду
Павловић Марина Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Павловић Раде Астрономска опсерваторија
Пајкић Дајана Филозофски факултет Универзитета у Београду
Паквор Иван Астрономска опсерваторија
Петровић Јелена Астрономска опсерваторија
Поповић Лука Астрономска опсерваторија
Протић-Бенишек Војислава Астрономска опсерваторија
Радовић Виктор Математички факултет Универзитета у Београду
Самуровић Срђан Астрономска опсерваторија
Стојановић Милан Астрономска опсерваторија
Тодоровић Наташа Астрономска опсерваторија
Томић Зоран Астрономско удружење "Еурека", Крушевац
Ћипријановић Александра Математички факултет Универзитета у Београду
Цветковић Зорица Астрономска опсерваторија