Aleksandra Delić
docent
Matematički fakultet, Beograd

E-mail: adelic (at) matf.bg.ac.rs
Kabinet: 829


Sva nastava u letnjem semestru školske 2021/2022 biće izvođena uživo, po zvaničnom rasporedu časova.

Studenti koji ne budu mogli da prisustvuju nastavi, mogu da je prate preko Webex platforme na adresi matf.webex.com/meet/adelic Da biste pristupili predavanju, kliknite na prethodni link, pa na dugme "Join Meeting", unesite svoje ime i prezime (obavezno) i e-mail adresu sa alasa, kliknite "Next", dozvolite (ili nemojte) korišćenje kamere i mikrofona, i još jednom kliknite "Join meeting". Čas počinje 15 minuta nakon punog sata, dok će pristupanje predavanju, tj. Webex sobi, biti otvoreno 15 minuta pre početka časa.

Mole se studenti da blagovremeno prate obaveštenja na sajt strani u okviru samih kurseva i da prouče upustva za korišćenje Webex i Moodle (Enastava) platformi na: alas.matf.bg.ac.rs/?cont=manuals

Kursevi

2021/2022
 • Numerička analiza 2 A (vežbe)
 • Matematičko modeliranje (vežbe)
 • Metod konačnih elemenata
 • Varijacioni račun
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Numerička analiza 2 B (vežbe)


  2020/2021
 • Numerička analiza 2 A (vežbe)
 • Matematičko modeliranje (vežbe)
 • Metod konačnih elemenata
 • Varijacioni račun
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Numerička analiza 2 B (vežbe)


  2019/2020
 • Varijacioni račun
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Metod konačnih elemenata
 • Matematičko modeliranje (vežbe)


 • 2018/2019
 • Varijacioni račun
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Metod konačnih elemenata
 • Matematičko modeliranje (vežbe)


  2017/2018
 • Metod konačnih elemenata
 • Matematičko modeliranje(vežbe)


  2016/2017
 • Metod konačnih elemenata
 • Matematičko modeliranje (vežbe)
 • Uvod u numeričku matematiku


 • 2015/2016
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Matematika (hemičari)
 • Metod konačnih elemenata
 • Matematičko modeliranje

  2014/2015
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Matematika (hemičari)
 • Metod konačnih elemenata
 • Matematičko modeliranje

  2013/2014
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Matematika (hemičari)
 • Matematičko modeliranje

  2012/2013
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Matematika 1- hemičari
 • Matematičko programiranje

  2011/2012
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Matematičko programiranje


  Oblasti interesovanja Radovi u časopisima i serijskim publikacijama
  1. A. M. Delić, B. S. Jovanović, Z. D. Milovanović, On the transmission eigenvalue problem in disjoint domains, Comput. Methods Appl. Math. 11, No 4 (2011), 407-417.
  2. B. S. Jovanović, L.G. Vulkov, A. Delić, Boundary value problems for fractional PDE and their numerical approximation, Lect. Notes Comput. Sci. 8236 (2013), 38-49.
  3. A. Delić, A Finite Difference Approach for the time-fractional diffusion equation with concentrated capacity, Lect. Notes Comput. Sci. 8236 (2013), 231-238.
  4. B. S. Jovanović, A. Delić, L.G. Vulkov, About Some Boundary Value Problems for Fractional PDE and their Numerical Solution, Proc. Appl. Math. Mech. 13 (2013), 445-446.
  5. A. Delić, Convergence of a finite difference method for the time-fractional diffusion equation with concentrated capacity, Proc. Appl. Math. Mech. 13 (2013), 349-350.
  6. A. Delić, B. S. Jovanović Numerical approximation of an interface problem for fractional in time diffusion equation, Appl. Math. Comput. 229 (2014), 467-479.
  7. A. Delić, Fractional in time diffusion-wave equation and its numerical approximation, Filomat, 30 (2016), 1375-1385.
  8. A. Delić, S. Hodžić, B.S. Jovanović, Factorized difference scheme for two-dimensional subdiffusion equation in nonhomogeneous media, Publ. Inst. Math. 99 (2016), 1-13
  9. A. Delić, S. Hodžić, B.S. Jovanović, Difference scheme for an interface problem for a subdiffusion equation, Matematički vesnik 180 (2016), 298 - 314
  10. A. Delić, B.S. Jovanović, Finite Difference Approximation of Fractional Wave Equation with Concentrated Capacity , Comput. Methods Appl. Math., 17 (2017), 33-49
  11. A. Delić, B.S. Jovanović, S. Živanović, Finite Difference Approximation of a Generalized Time-Fractional Telegraph Equation , Comput. Methods Appl. Math., (2019), DOI: https://doi.org/10.1515/cmam-2018-0291
  12. A. Delić, B.S. Jovanović, S. Živanović, Numerical approximation of a class of time-fractional differential equations , Springer Optimization and Its Applications, Computational Mathematics and Variational Analysis (2020), (accepted)
  13. A. Delić, S. Živanović, Z. Milovanović Jeknić A finite-difference scheme for a linear multi-term fractional-in-time differential equation with concentrated capacities , IJNAM (2020), (accepted)
  Saopštenja na međunarodnim konferencijama
  1. A. M. Delić, Z. D. Milovanović, About transmission eigenvalue problem in disjoint domains. Pannonian Mathematical Modeling International Conference (PAMM 2011), Novi Sad 2011.
  2. B. Jovanović, L. Vulkov, A. Delić, Boundary value problems for fractional PDE and their numerical approximation, Fifth International Conference on Numerical Analysis and Applications (NAA '12), Lozenetz (Bulgaria) 2012, Abstracts, p. 22.
  3. A. Delić, A Finite Difference Approach for the time-fractional diffusion equation with concentrated capacity, Fifth International Conference on Numerical Analysis and Applications (NAA '12), Lozenetz (Bulgaria) 2012, Abstracts, p. 9.
  4. A. Delić, Convergence of a finite difference method for the time-fractional diffusion equation with concentrated capacity, GAMM 2013 - 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Novi Sad 2013, Abstracts.
  5. B. S. Jovanović, A. Delić, L.G. Vulkov, About Some Boundary Value Problems for Fractional PDE and their Numerical Solution, GAMM 2013 - 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Novi Sad 2013, Abstracts.
  6. A. Delić, A Finite Difference Scheme for a Fractional Super-diffusion Equation with Concentrated Capacity, 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka Banja 2014, Abstracts.
  7. A. Delić, Convergence of finite-difference scheme for fractional in time wave equation with variable coefficients and concentrated data, Sixth Conference on Finite Difference Method: Theory and Application (FDM'14), Lozenetz (Bulgaria), Abstracts.
  8. A. Delić, B.S. Jovanović, Finite difference approximation of an interface problem for the time-fractional PDE , Sixth Conference on Numerical Analysis and Applications (NAA '16), Lozenetz (Bulgaria) 2012, Abstracts, p. 13.