Astrofizika (2AF)


Diplomske akademske studije (master) studijskog programa Astronomija i astrofizika

1. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 1  3+2+2  8
2. Izborni predmet 2  3+2+2  8
3. Studijski istraživački rad 1  0+0+7  6
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni predmet 3  3+2+2  8
2. Studijski istraživački rad 2  0+0+12  10
5. Diplomski master rad  0+0+0  20
Ukupno  40  60


LISTA IZBORNIH PREDMETA MODULA 2AF (grupa 2IPML)
  Predmet Časovi
ESPB
1. Uvod u vangalaktičku astronomiju 3+2+2 8
2. Opšta teorija relativnosti i kosmološki modeli 3+2+2 8
3. Interpretacija astronomskih spektara 3+2+2 8
4. Međuzvezdana materija 3+2+2 8
5. Nebeska mehanika 3+2+2 8
6. Internet i softverski paketi u astronomiji 3+2+2 8
7. Teorija galaktičke spiralne strukture 3+2+2 8
8. Predmet sa drugog modula (sa osnovnih ili diplomskih studija)
3+2+2 8