Студентска пракса на Видојевици


Студентска пракса на Видојевици одржава се сваке године на Астрономској станици Видојевица, месту будућег телескопа Милутин Миланковић, недалеко од Прокупља. Учесници праксе су студенти Катедре за астрономију Математичког факултета у Београду и Департмана за физику Природно-матаматичког факултета у Новом Саду, уз стручно водство наставника и сарадника ове две институције и Астрономске опсерваторије у Београду.Учесници студентске праксе на Видојевици 2013. године.