Astroinformatika (1AI)


Osnovne akademske studije studijskog programa Astronomija i astrofizika

1. Godina

1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Programiranje 1 3+3+0 8
2. Uvod u organizaciju računara 3+2+0 6
3. Diskretne strukture 1 3+2+0 6
4. Linearna algebra i analitička geometrija 3+2+0 6
5. Opšta astronomija A
2+2+1 5
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Programiranje 2 3+3+0 8
2. Uvod u arhitekturu računara 3+2+0 6
3. Diskretne strukture 2 3+2+0 6
4. Analiza 1 3+2+0 6
5. Opšta astronomija B 2+2+1 5
Ukupno 52 62

2. Godina

3. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Algoritmi i strukture podataka 3+2+0 7
2. Arhitektura i operativni sistemi 3+2+0 7
3. Geometrija
3+2+0 6
4. Analiza 2 3+2+0 6
5. Opšta astrofizika A 2+2+1 6
4. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Konstrukcija i analiza algoritama 3+2+0 6
2. Uvod u Veb i Internet tehnologije 3+2+0 6
3. Objektno orijentisano programiranje 3+2+0 6
4. Analiza 3 3+2+0 6
5. Algebra
3+2+0 6
Ukupno bar 48 60


3. Godina

5. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Relacione baze podataka 2+3+0 6
2. Prevođenje programskih jezika 2+3+0 6
3. Položajna astronomija A 3+2+0 6
4. Obrada astronomskih posmatranja A 3+2+0 6
5. Verovatnoća i statistika 2+3+0 6
6. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Veštačka inteligencija 2+3+0 6
2. Nebeska mehanika 2+2+0 6
3. Praktična astronomija A 3+2+0 6
4. Uvod u numeričku matematiku 2+3+0 6
5. Izborni blok AI1

6
Ukupno 49 60


Izborni blok AI1
  Predmet Časovi
ESPB
1. Opšta astrofizika B 2+2+1  6
2. Položajna atronomija B 3+2+0  6


4. Godina


7. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni blok AAS*   23
2. Izborni blok AI2 2+1+0 4
8. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Operativni sistemi
3+2+0 6
2. Teorijska astronomija A
3+2+0 5
3. Zvezdana astronomija A
3+2+0 5
4. Izborni blok AI3
2+2+0 5
5. Izborni blok AI4
2+2+0
5
6. Izborni blok AI5    
Ukupno bar 51
58


Izborni blok AAS
  Predmet Časovi
ESPB
1. Teorija izračunljivosti 2+3+0 6
2. Konstrukcija kompilatora 2+3+0 6
3. Programske paradigme 2+3+0 6
4. Računarska grafika 2+3+0 6
5. Programiranje baza podataka 2+3+0 6
6. Razvoj softvera 2+3+0 6
7. Racionalna mehanika 1 3+2+0 5
8. Efemeridska astronomija A 3+2+0 5
Izborni blok AI2
  Predmet Časovi
ESPB
1. Engleski jezik 1 2+1+0 4
2. Engleski jezik 2 2+1+0 4
Izborni blok AI3

Predmet Časovi ESPB
1. Internet i softverski paketi u astronomiji      
3+2+0 5
2. Teorijska astronomija B
3+2+0 5
Izborni blok AI4
  Predmet Časovi
ESPB
1. Zvezdana astronomija B
2+2+0 5
2. Efemeridska astronomija B
2+2+0 5
3. Praktična astronomija B 2+2+0 5
Izborni blok AI5

Predmet Časovi ESPB
1. Obrada astronomskih posmatranja B 2+2+0 5
2. Metodika nastave matematike i računarstva 2+2+0 5