Računarska mehanika i astrodinamika


Osnovne akademske studije studijskog programa Astronomija i astrofizika

1. Godina


1. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Opšta astronomija A  2+2+1  5
2. Matematika 1  4+4+0  10
3. Mehanika
 4+3+3  12
4. Izborni blok AAF1  2+0+0  3
2. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Opšta astronomija B  2+2+1  5
2. Matematika 2  4+4+0  10
3. Termodinamika
 4+3+3  12
4. Izborni blok AAF2  2+0+0  3
Ukupno  50  60


Izborni blok AAF1
  Predmet Časovi
ESPB
1. Engleski jezik 1 2+0+0  3
2. Pedagogija sa didaktikom 2+0+0  3
Izborni blok AAF2
  Predmet Časovi
ESPB
1. Engleski jezik 2 2+0+0  3
2. Psihologija
2+0+0
 3


2. Godina


3. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Opšta astrofizika A
 2+2+1  6
2. Matematika 3
 4+4+0  10
3. Elektromagnetizam i atomistika
 4+2+3  12
4. Izborni blok AAF3
 2+2+0  6
4. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Izborni blok AAF4
 2+2+1  6
2. Matematika 4
 4+4+0  10
3. Talasi i optika
 4+3+0  9
4. Osnovni softverski alati u astronomiji
 1+0+1  1
Ukupno  52  60


Izborni blok AAF3
  Predmet Časovi
ESPB
1. Osnovi matematičke fizike 2+2+0  6
2. Programiranje 1 2+2+1  6
Izborni blok AAF4
  Predmet Časovi
ESPB
1. Opšta astrofizika B 2+2+1  6
2. Programiranje 2 2+2+1
 6


3. Godina


5. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Obrada astronomskih posmatranja A
3+2+0 6
2. Uvod u organizaciju računara
2+2+0 5
3. Položajna astronomija A
3+2+0 6
4. Konstrukcija i analiza algoritama
3+2+0 5
5. Izborni blok AA5
3+2+0 5
6. Izborni blok AA6
3+2+0 5
6. Semestar
  Predmet
Časovi
ESPB
1. Zvezdana astronomija A
3+2+0 5
2. Mehanika kontinuuma
2+3+0 6
3. Praktična astronomija A
3+2+0 6
4. Objektno orijentisano programiranje
2+2+0 5
5. Veb programiranje
2+2+0 5
6. Izborni blok AA7

5
Ukupno 55 v 54
60


Izborni blok AA5
  Predmet Časovi
ESPB
1. Efemeridska astronomija A
3+2+0  5
2. Racionalna mehanika 1
3+2+0  5
3. Uvod u matematičku logiku 2+2+0  5
Izborni blok AA6
  Predmet Časovi
ESPB
1. Racionalna mehanika 2
2+2+0  5
2. Verovatnoća i statistika A
2+2+0
 5
3. Diferencijalne jednačine A 2+2+0  5
Izborni blok AA7
  Predmet Časovi
ESPB
1. Obrada astronomskih posmatranja B
2+2+0  5
2. Uvod u numeričku matematiku
2+2+1  5


4. Godina


7. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Istorija i metodika astronomije i mehanike
2+3+0 5
2. Uvod u operativne sisteme i računarske mreže
2+2+0 5
3. Dizajn programskih jezika
2+2+0 5
4. Izborni blok AA8
  10
8. Semestar
  Predmet Časovi
ESPB
1. Internet i softverski paketi u astronomiji
3+2+0 5
2. Programske paradigme
2+2+0 5
3. Teorija operativnih sistema
2+2+0 5
4. Teorija algoritama
3+2+0 6
5. Izborni blok AA9
  5
6. Izborni blok AA10
3+2+0 5
Ukupno 49 60


Izborni blok AA8
  Predmet Časovi
ESPB
1. Arhitektura računara
2+2+0  5
2. Operaciona istraživanja
2+2+0  5
3. Uvod u relacione baze podataka 2+2+0  5
4. Geometrija 2 3+3+0  6
Izborni blok AA9
  Predmet Časovi
ESPB
1. Programiranje baza podataka
2+2+0  5
2. Teorijska astronomija A
3+2+0
 6
3. Nebeska mehanika 2+2+0  6
Izborni blok AA10
  Predmet Časovi
ESPB
1. Računarska grafika
2+3+0  6
2. Razvoj softvera
2+3+0  6
3. Zvezdana astronomija B
2+2+0  5