Историја


Професори Катедре у пензији

др Захарије Бркић 
др Бранислав Шеварлић
др Јован Симовљевић
др Мирјана Вукићевић-Карабин
др Јован Лазовић
др Драгутин Ђуровић
др Илија Лукачевић (Катедра за механику)
др Јелена Милоградов-Турин
др Трајко Ангелов 
др Мике Кузманоски 


Бивши чланови Катедре

Јован Скуљан
Милан Вулетић
Мирко Нагл
Предраг Пуношевац
Златко Ћатовић
Јелена Петровић
Тамара Плавшин
Катарина Ковач
Никола Витас
Иштван Винце