Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Katedre]
[Istraživački rad]
Rukovodstvo [Nastava]
[Ostalo]
[English]
dr Miodrag Mateljević
dekan
miodrag@matf.bg.ac.yudr Zoran Rakić
prodekan za nauku
zrakic@matf.bg.ac.yu

dr Vladimir Filipović
prodekan za nastavu
vladaf@matf.bg.ac.yu

dr Dragoljub Kečkić
prodekan za finansije
keckic@matf.bg.ac.yu