Биографија Радови Настава Популарни чланци и написи
See this site in english
др Драгољуб Ј. Кечкић

Ванредни Професор Математичког факултета
Катедра за математичку анализу
Настава 2018/2019: Анализа 1 - 1 група; Дистрибуције и парцијалне једначине А / ЈМФ - М и Н смер


Е-Пошта : keckic@matf.bg.ac.rs

Биографија :

ГДрагољуб Ј. Кечкић, рођен 20. марта 1972. године у Београду. Дипломирао је 26. јуна 1995. године на Математичком факултету Универзитета у Београду, на смеру: дипломирани математичар за теоријску математику и примене. Магистарски рад са насловом "Елементарна пресликавања на идеалима компактних оператора на хилбертовом простору", одбранио је 8. децембра 1998. године. Докторску дисертацију "Структура слике и језгра елементарних оператора" одбранио је 12. јуна 2003. године. Од 1995. до 1999. године запослен је на Математичком факултету у Београду, као асистент приправник. Од 1999. до 2003. радио је као асистент, од октобра 2003. налази се у звању доцента, а од маја 2013. у звању ванредног професора Област научног интересовања: Теорија оператора на Хилбертовим просторима, C*-алгебре и друге алгебре оператора.

Саопштење "Cauchy-Scwartz inequality revisited" - четвртак 17. мај 2018. 15:00 Крагујевац


Радови:

Овде можете узети
ћириличне DVI фонтове

Настава

 1. Лебегове тачке - ТМИ;
 2. Реални бројеви;
 3. Експоненцијална и логаритамска функција;
 4. Тригонометријске функције;
 5. Равномермна конвергенција;
 6. Интеграли са пареаметром;
 7. Фуријеови редови;
 8. Одабрана поглавља функционалне анализе - радна верзија;
 9. Анализа 3Б - скрипта;
 10. Испитна питања из Анализе 1 2016/2017;
 11. Испитна питања из Анализе 2 2017/2018;
 12. !!!НОВО!!!Испитна питања из ДПЈ-А/ЈМФ 2018/2019;
 13. Испитна питања из Теорије мере и интеграције 2015/2016;

Популарни чланци и написи: