Биографија Радови Настава Популарни чланци и написи
See this site in english
др Драгољуб Ј. Кечкић

Ванредни Професор Математичког факултета
Катедра за математичку анализу
Настава 2016/2017: Анализа 1 - трећи ток; Одабрана поглавља функционалне анализе


Е-пошта: keckic@matf.bg.ac.rs

Биографија:

Драгољуб Ј. Кечкић, рођен 20. марта 1972. године у Београду. Дипломирао је 26. јуна 1995. године на Математичком факултету Универзитета у Београду, на смеру: дипломирани математичар за теоријску математику и примене. Магистарски рад са насловом "Елементарна пресликавања на идеалима компактних оператора на хилбертовом простору", одбранио је 8. децембра 1998. године. Докторску дисертацију "Структура слике и језгра елементарних оператора" одбранио је 12. јуна 2003. године. Од 1995. до 1999. године запослен је на Математичком факултету у Београду, као асистент приправник. Од 1999. до 2003. радио је као асистент, од октобра 2003. налази се у звању доцента, а од маја 2013. у звању ванредног професора Област научног интересовања: Теорија оператора на Хилбертовим просторима, C*-алгебре и друге алгебре оператора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ УСМЕНИХ ИСПИТА:

Јунски рок Анализа 1:

За студенте који су освојили најмање 27 поена на колоквијумима - Среда 14. јун у 9 часова
За студенте који положе писмени ипсит - Понедељак 19. јун у 9 часова

Студенти који су стекли право на усмени на основу колоквијума:

Колоквијуми
Име Презиме Индекс Први Други Сума
Огњен Милинковић 012/2016 30 30 60
Лука Вукелић 003/2016 30 27 57
Никола Рогановић 223/2016 16 15 31
Ања Величковић 027/2016 13 17 30
Јелена Шимпрага 024/2016 20 10 30
Марија Станковић 006/2015 19 11 30
Сања Ђоковић 190/2015 18 11 29
Тијана Албијанић 114/2016 19 10 29
Никола Јокић 349/2015 9 19 28
Зорана Ђокић 071/2016 15 12 27
Име и презиме Индекс Укупан број поена

Јулски рок Анализа 1:

Понедељак 10. јули у 9 часова

Термин усменог се не може одлагати. "Преношење" усменог у наредни рок није могуће. Студенти који су положили колоквијуме, усмени испит могу полагати и у јулском року, ако не изађу у јунском. Изласком на усмени у јунском року губе право на полагање у јулском. Такође, студенти који су положили коликвијуме, ако изађу на писмени испит, сматра се да су одустали од поена оствареног на колоквијумима.

Радови:

Овде можете узети
ћириличне DVI фонтове

Настава

 1. Лебегове тачке - ТМИ
 2. Реални бројеви
 3. Експоненцијална и логаритамска функција;
 4. Тригонометријске функције;
 5. Равномерна конвергенција
 6. Интеграли са параметром
 7. Фуријеови редови
 8. Одабрана поглавља функционалне анализе - радна верзија
 9. Испитна питања из Анализе 1 2016/2017
 10. Испитна питања из Анализе 1А 2015/2016
 11. Испитна питања из Анализе 1Б 2015/2016
 12. Испитна питања из Анализе 2А 2013/2014
 13. Испитна питања из Анализе 2Б 2013/2014
 14. Испитна питања из Теорије мере и интеграције 2015/2016

Популарни чланци и написи: