Биографија Радови Настава Популарни чланци и написи
See this site in english
др Драгољуб Ј. Кечкић

Доцент Математичког факултета
Катедра за математичку анализу
Настава 2014/2015: Анализа 1 - трећи ток; Теорија мере и интеграције; Одабрана поглавља функционалне анализе
Консултације - уторак 12-13, петак 9-10 кабинет 834


Е-пошта: keckic@matf.bg.ac.rs

Биографија:

Драгољуб Ј. Кечкић, рођен 20. марта 1972. године у Београду. Дипломирао је 26. јуна 1995. године на Математичком факултету Универзитета у Београду, на смеру: дипломирани математичар за теоријску математику и примене. Магистарски рад са насловом "Елементарна пресликавања на идеалима компактних оператора на хилбертовом простору", одбранио је 8. децембра 1998. године. Докторску дисертацију "Структура слике и језгра елементарних оператора" одбранио је 12. јуна 2003. године. Од 1995. до 1999. године запослен је на Математичком факултету у Београду, као асистент приправник. Од 1999. до 2003. радио је као асистент, а од октобра 2003. налази се у звању доцента. Област научног интересовања: Теорија оператора на Хилбертовим просторима, C*-алгебре и друге алгебре оператора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ УСМЕНИХ ИСПИТА:

Јунски рок:

Анализа 2А - Петак 17. јун у 9 часова
Анализа 2Б - Уторак 28. јун у 11 часова !!! термин промењен
Теорија мере и интеграције - Уторак 28. јун у 11 часова !!! термин промењен

Јулски рок:

Анализа 2Б - Среда 6. јули у 9 часова
Теорија мере и интеграције - Среда 6. јули у 9 часова

Недостајући доказ за курс ТМИ се налази ниже под редним бројем 1.

Термин усменог се не може одлагати. "Преношење" усменог у наредни рок није могуће. Термин усменог мора бити најкасније дан пре писменог у наредном року. Појединачне молбе за понављање колоквијума и слично подносити непосредно у студентској служби уз приложену документацију и не гњавити професора. Службени мејл користити искључиво за стручна питања као што су нејасан доказ, тежи задатак и сл, а никако за административна питања.

Радови:

Овде можете узети
ћириличне DVI фонтове

Настава

 1. Лебегове тачке - ТМИ
 2. Реални бројеви
 3. Експоненцијална и логаритамска функција;
 4. Тригонометријске функције;
 5. Равномерна конвергенција
 6. Интеграли са параметром
 7. Фуријеови редови
 8. Одабрана поглавља функционалне анализе - радна верзија
 9. Испитна питања из Анализе 1А
 10. Испитна питања из Анализе 1Б
 11. Испитна питања из Анализе 2А 2013/2014
 12. Испитна питања из Анализе 2Б 2013/2014
 13. Испитна питања из Теорије мере и интеграције 2015/2016
 14. Анализа 2А 2015/16 - први теоријски колоквијум - решења
 15. Анализа 2А 2015/16 - други теоријски колоквијум - решења
 16. Анализа 2А 2015/16 - резултати теоријских тестова
 17. Анализа 2А 2015/16 - резултати домаћих задатака
 18. Анализа 2Б 2015/16 - први теоријски колоквијум - решења
 19. Анализа 2Б 2015/16 - други теоријски колоквијум - решења
 20. Анализа 2Б 2015/16 - резултати теоријских тестова
 21. Анализа 2Б 2015/16 - резултати домаћих задатака

Популарни чланци и написи: