Биографија Радови Настава
See this site in english
проф. др Миодраг Матељевић

Дописни члан Српске академије наука и уметности
Редовни професор Математичког факултета
Катедра за реалну и комплексну анализу
Настава 2012/2013, летњи семестар: Комплексна анализа Б (3М), Одабрана поглавља анализе (4М)
Консултације - петак 12-14, деканат


Е-пошта: miodrag@matf.bg.ac.rs

Биографија:

Изабрани радови:

Настава

  1. Monography in preparation "Elliptic equations and QC maps- I Distribution, Sobolev spaces and Partial equation", верзија 17. мај 2018;PDF;
  2. Monography in preparation "Geometric function theory 1", верзија 16. мај 2018;PDF;
  3. Књига "Комплексне функције", верзија 04. април 2006;DVI;PDF;PS;
  4. Књига "Реална анализа", верзија 29. мај 2008.;PDF;DVI
  5. Испитна питања за ТРИК;DVI;PDF