Tijana Šukilović
t i j a n a @ m a t f . b g . a c . r s      
Programski paketi u matematici
2. godina, L smer
4. godina, V smer

fond 2 + 2, 5 espb

Predavanja:
petak: 18 - 20 h

Vežbe:
Marijana Babić
(marijana@matf.bg.ac.rs)


Polaganje ispita:

Poeni:
  • Predispitne obaveze (rad na času): 100 poena.


Korisni linkovi:

Miktex -- instalacija LaTeX-a, TeX-a, pratećih paketa i programa, slobodan softver.

WinEdt -- editor i integrisano okruženje za LaTeX.

WinGCLC (autor Predrag Janičić)

Osnove LaTeX-a, Samardžić, Nenadić, Janičić

Forumi za korisnike LaTeX-a:
   TeX - LaTeX Stack Exchange
   ShareLaTeX

Stephen Wolfram o mogućnostima programskog jezika Mathematica: video.

Materijali za kurs iz prethodnih godina su dostupni ovde.Obaveštenja:

Predlog ocena možete pogledati ovde.Materijali za studente:LaTeX:

GCLC:
  • Primeri za predavanja:   zadatak1
  • Parabolički hiperboloid:   gclc
  • Animacija cikloide:   gclc


Beamer: uputstvo

Mathematica:
  nazad