Marijana Babić


marijana@matf.bg.ac.rs
kabinet 843a (ulaz iz učionice 843)

Konsultacije u toku ispitnog roka: Pogledati na stranici odgovarajuceg predmeta da li je vec zakazan termin, ako nije, javite se mailom.

Letnji semestar 2019.
  • Geometrija 4
  • Programski paketi u matematici 2019.

    Zimski semestar 2018.
  • Geometrija I smer

    Ranije držani kursevi:
  • Programski paketi u matematici
  • Geometrija 1
  • Geometrija 2