Novosti i obaveštenja              rssRSS

25.6.2022.

Usmeni deo ispita iz Informacionih sistema (nastavak)

25.6.2022.

Usmeni deo ispita iz Razvoja softvera (nastavak)

25.6.2022.

Usmeni deo ispita iz Uvoda u relacione baze podataka (nastavak)

19.06.2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Razvoja softvera (nastavak)

18.6.2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Uvoda u relacione baze podataka (nastavak)

13.6.2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Projektovanja baza podataka (nastavak)

18.5.2022.

Anketa... (nastavak)

15.5.2022.

Predavanja iz Projektovanja baza podataka... (nastavak)

sve novosti...

Dobro došli!

dr Saša Malkov

Vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet
Katedra za računarstvo i informatiku
Grupa za bioinformatiku
Grupa za programske jezike i alate
 

Kontakt

adresa:

Studentski trg 16
11000 Beograd

telefon:

011-2027-812

faks:

011-2630-151

veb:

http://www.matf.bg.ac.rs/~smalkov

el.adresa:

smalkov (at) matf bg ac rs