Novosti i obaveštenja              rssRSS

13.06.2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja (nastavak)

13.06.2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Informacionih sistema (nastavak)

13.06.2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Razvoja softvera (nastavak)

14.05.2018.

Rezultati kolokvijuma iz Razvoja softvera (nastavak)

27.02.2018.

Rezultati teorijskog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja (nastavak)

24.02.2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Informacionih sistema (nastavak)

18.02.2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja (nastavak)

18.02.2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz Projektovanja baza podataka (nastavak)

sve novosti...

Dobro došli!

dr Saša Malkov

Vanredni profesor
Prodekan za nastavu

Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet
Katedra za računarstvo i informatiku
Grupa za bioinformatiku
 

Kontakt

adresa:

Studentski trg 16
11000 Beograd

telefon:

011-2027-812

faks:

011-2630-151

veb:

http://www.matf.bg.ac.rs/~smalkov

el.adresa:

smalkov (at) matf bg ac rs