Novosti i obaveštenja              rssRSS

19.03.2019.

Predavanja iz predmeta Projektovanje baza podataka (nastavak)

02.03.2019.

Predavanja iz predmeta FP i PVEB (nastavak)

26.02.2019.

Predavanja iz predmeta FP i PVEB (nastavak)

17.02.2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Informacionih sistema (nastavak)

07.02.2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Projektovanja baza podataka (nastavak)

06.02.2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Razvoja softvera (nastavak)

31.01.2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Informacionih sistema (nastavak)

31.01.2019.

Ocene projekata iz Informacionih sistema (nastavak)

sve novosti...

Dobro došli!

dr Saša Malkov

Vanredni profesor
Prodekan za nastavu

Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet
Katedra za računarstvo i informatiku
Grupa za bioinformatiku
 

Kontakt

adresa:

Studentski trg 16
11000 Beograd

telefon:

011-2027-812

faks:

011-2630-151

veb:

http://www.matf.bg.ac.rs/~smalkov

el.adresa:

smalkov (at) matf bg ac rs