Novosti i obaveštenja              rssRSS

29.11.2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Informacioni sistemi (nastavak)

5.10.2019.

Elektronsko izdanje knjige 'Objektno orijentisano programiranje - C++ kroz primere' (nastavak)

29.9.2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja (sep2) (nastavak)

28.09.2019.

Termin usmenog dela ispita iz Razvoja softvera (nastavak)

28.09.2019.

Termin usmenog dela ispita iz Projektovanja baza podataka (nastavak)

28.09.2019.

Termin usmenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja (nastavak)

20.09.2019.

Rezultati usmenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja (nastavak)

19.09.2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Razvoja softvera (nastavak)

sve novosti...

Dobro došli!

dr Saša Malkov

Vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet
Katedra za računarstvo i informatiku
Grupa za bioinformatiku
 

Kontakt

adresa:

Studentski trg 16
11000 Beograd

telefon:

011-2027-812

faks:

011-2630-151

veb:

http://www.matf.bg.ac.rs/~smalkov

el.adresa:

smalkov (at) matf bg ac rs