Novosti i obaveštenja              rssRSS

22.02.2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Uvoda u relacione baze podataka (nastavak)

21.06.2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Razvoja softvera (nastavak)

14.06.2021.

Usmeni deo ispita iz Informacionih sistema (nastavak)

14.06.2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Projektovanja baza podataka (nastavak)

24.05.2021.

Konsultacije (nastavak)

18.05.2021.

VAŽNO: Održavanje ispita u narednom periodu... (nastavak)

18.5.2021.

Organizacija ispita iz Projektovanja baza podataka (nastavak)

01.03.2021.

Usmeni deo ispita iz Informacionih sistema (nastavak)

sve novosti...

Dobro došli!

dr Saša Malkov

Vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet
Katedra za računarstvo i informatiku
Grupa za bioinformatiku
 

Kontakt

adresa:

Studentski trg 16
11000 Beograd

telefon:

011-2027-812

faks:

011-2630-151

veb:

http://www.matf.bg.ac.rs/~smalkov

el.adresa:

smalkov (at) matf bg ac rs