OPŠTA ASTROFIZIKA

Predmetni nastavnik: prof. dr Olga Atanacković
Asistent: Dušan Onić

Program: Literatura [PDF]

Seminarski radovi

2007/08.
1. Aleksandra Ćiprijanović: Tamna strana kosmosa
2. Slobodan Opsenica: Mira Ceti
3. Marko Pavlović: Izračunavanje orbita vizuelno-dvojnih zvezda
4. Vladimir Zeković: Pulsari, metode njihove detekcije i gravitaciono zračenje

2008/09.
1. Viktor Radović: Nastanak planetarnih sistema
2. Andrej Obuljen: Tesno dvojni sistemi
3. Svetislav Grujić: Metode detekcije ekstrasolarnih planeta
4. Irena Pirković: Crne rupe
5. Sanja Jonić: MACHO i problem tamne materije

2009/10.
1. Majda Smole: Neutrini
2. Stanislav Milošević: Supernove
3. Vladica Randjelov: Gravitaciona sočiva
4. Ivana Kalinović: Teorija velikog praska

2010/11.
1. Djordje Savić: Transneptunski objekti
2. Ana Mitrašinović: Vulkanizam u Sunčevom sistemu
3. Mina Milošević: Sunčev vetar i njegova interakcija sa Zemljom
4. Saša Topić: Meteori

2011/12.
1. Milena Stanković: Spektri planetarnih maglina
2. Julija Dinčić: Protoplanetarne magline
3. Velibor Velović: Metode odredjivanja masa cefeida

2013/14.
1. Marija Tomašević: WIMP čestice
2. Bane Avramov: Gama bljeskovi
3. Vladeta Putniković: Milankovićeva astronomska teorija klimatskih promena
4. Md Rashadul Islam: Evolution of Sun like star
5. Marko Mićić: Primordijalna nukleosinteza
6. Marija Velikić: Emisiona maglina u Orionu
7. Ana Djapović: Formiranje i evolucija galaksija

2014/15.
1. Vanja Petković: Crne rupe
2. Ivana Bešlić: Formiranje hemijskih elemenata
3. Andrija Kostić: Oscilacije neutrina
4. Dušan Vukadinović: Lestvica rastojanja u astronomiji
5. Duško Džever: Formiranje i evolucija galaksija
6. Lazar Živadinović: HII region u sazvezdju Orion