OPŠTA ASTROFIZIKA

Predmetni nastavnik: prof. dr Olga Atanacković
Asistent: Dušan Onić

Program: Literatura [PDF]

Seminarski radovi

2007/08.
1. Aleksandra Ćiprijanović: Tamna strana kosmosa
2. Slobodan Opsenica: Mira Ceti
3. Marko Pavlović: Izračunavanje orbita vizuelno-dvojnih zvezda
4. Vladimir Zeković: Pulsari, metode njihove detekcije i gravitaciono zračenje

2008/09.
1. Viktor Radović: Nastanak planetarnih sistema
2. Andrej Obuljen: Tesno dvojni sistemi
3. Svetislav Grujić: Metode detekcije ekstrasolarnih planeta
4. Irena Pirković: Crne rupe
5. Sanja Jonić: MACHO i problem tamne materije

2009/10.
1. Majda Smole: Neutrini
2. Stanislav Milošević: Supernove
3. Vladica Randjelov: Gravitaciona sočiva
4. Ivana Kalinović: Teorija velikog praska

2010/11.
1. Djordje Savić: Transneptunski objekti
2. Ana Mitrašinović: Vulkanizam u Sunčevom sistemu
3. Mina Milošević: Sunčev vetar i njegova interakcija sa Zemljom
4. Saša Topić: Meteori

2011/12.
1. Milena Stanković: Spektri planetarnih maglina
2. Julija Dinčić: Protoplanetarne magline
3. Velibor Velović: Metode odredjivanja masa cefeida

2013/14.
1. Marija Tomašević: WIMP čestice
2. Bane Avramov: Gama bljeskovi
3. Vladeta Putniković: Milankovićeva astronomska teorija klimatskih promena
4. Md Rashadul Islam: Evolution of Sun like star
5. Marko Mićić: Primordijalna nukleosinteza
6. Marija Velikić: Emisiona maglina u Orionu
7. Ana Djapović: Formiranje i evolucija galaksija

2014/15.
1. Vanja Petković: Crne rupe
2. Ivana Bešlić: Formiranje hemijskih elemenata
3. Andrija Kostić: Oscilacije neutrina
4. Dušan Vukadinović: Lestvica rastojanja u astronomiji
5. Duško Dzever: Formiranje i evolucija galaksija
6. Lazar Zivadinović: HII region u sazvezdju Orion

2016/17.
1. Teodora Zizak: Potraga za zivotom u kosmosu
2. Jelena Malešević: Gravitacioni talasi
3. Jelisaveta Vasiljević: Centar nase galaksije

2017/18.
1. Milica Rakić: Geoloska istorija Marsa
2. Milana Vuković: Pulsari u dvojnom sistemu - test Opste teorije relativnosti
3. Damnjan Milić: Globularna jata
4. Jana Marković: Candrasekarova granica
5. Debora Pavela: Kosmicko mikrotalasno pozadinsko zracenje
6. Ognjen Popović: The Grand Tack model

2018/19.
1. Petar Jovanović: Rotacija spiralnih galaksija i uticaj tamne materije
2. Ivan Stanković: Tiho Brahe
3. Jasmina Horvat: Velika debata (Shapley-Curtis) 26. aprila 1920. godine
4. Milica Marčetić: Osvrt na doktorsku disertaciju Sesilije Pejn-Gaposkin
5. Ana Nikolić: Planete u dvojnim sistemima
6. Milan Belić: Orionova maglina i radjanje zvezda

2020/21.
1. Djordje Mijović: Karin familija asteroida i JORP efekat
2. Maja Čutura: Nastanjivost u globularnim jatima
3. Sava Jevtić: Cefeide u dvojnim sistemima (Primeri Delta Cefeja i Severnjače)
4. Marko Radeta: Solitonske galaksije (samoodržavajući talasi i dinamika kretanja zvezda u disku spiralnih galaksija)