Programiranje baza podataka - 3. godina I smera

 

Vežbe

 1. SQC - uvodne vežbe
  Osnovno
  Zadaci
  prevodjenje
  (Primer 1) (Primer 2) (Primer 3) (Primer 4 + stuktura)(Primer 5) (Primer 6 a)
  (Primer 6b) (Primer 7) (Primer 8) (Primer 9) (Primer 10)
 2. SQC - kursori
  Korišćenje kursora...
  Zadaci
  (Primer 1) (Primer 2) (Primer 3) (Primer 4) (Primer 5) (Primer 6)
  (Primer 7) (Primer 8) (Primer 9) (Primer 10)
 3. SQC - kursori u kursoru i vežbanje
  Zadaci
  Kursor u kursoru: (Primer 1) (Primer 2)
  Zadaci za vežbanje: (Primer 1) (Primer 2) (Primer 3) (Primer 4)
  (Primer 5) (Primer 6)
 4. SQC - compound i transakcije
  Kratak teorijski uvod
  (Primer Rollback)
  Primeri compound sql: (Primer 1) (Primer 2) (Primer 3) (Primer 4)
  Primeri savepoint: (Primer 1) (Primer 2)

  Zadaci
  Primeri višekorisničko okruženje: (Primer 1)(Primer 2)
  Zadaci za vežbu: (Primer 1)(Primer 2)(Primer 3)
 5. SQC - nivoi izolovanosti
  Nivoi izolovanosti
  Primeri sa različitim nivoima izolovanosti: (Primer RR - Repeatable Read) (Primer RS - Read Stability) (Primer CS - Cursor Stability)
  Primeri sa zaključavanjem tabela:(Primer lock exclusive mode) (Primer lock share mode)

  Primeri sa bazom vstudd: (Skript za prevodjenje i ugrađivanje paketa sa nivoom izolovanosti) (glavna.sqc) (fantomski_redovi.sqc) (neponovljivo_citanje.sqc) (nepotvrdjene_promene.sqc) (Simulacija deadlock-a 1) (Simulacija deadlock-a 2)

  Primer za vežbu
 6. SQC - dinamički
  Dinamički SQL osnovno
  Primeri
  Dinamički SQL rešenja: (primer 1)(primer 2) (primer 3)
  (primer 4)(primer 5)(primer 6)(primer 7)
 7. SQLJ
  (SQLJ)
  Uputstvo Data Studio
  Uputstvo za prevodjenje iz terminala + (bldsqlj) (db2sqljcustomize2) (pokreni )
  Primeri - tekstovi zadataka
  Primeri sa časa: (Primer 1) (Primer 2) (Primer 3) (Primer 4)
  (Primer 5 - prvi deo) (Primer 5 - drugi deo zadatka) (Primer 6)
 8. SQLJ - nastavak
  Primeri - tekstovi zadataka
  (Primer 1 + UpdatePredmet.sqlj)
  Verzija u višekorisničkom okruženju:(Primer 1 + UpdatePredmet.sqlj)
  (Primer 2)
  (Primer 3)
  (Primer - modeShare.sqlj) (Primer - modeExclusive.sqlj)
  Primer 5 + tabela.sql + DeleteStipendije.sqlj + Primer2delete.sqlj + UpdateStipendije.sqlj+ Primer2update.sqlj
 9. JDBC
  Primeri JDBC - tekstovi zadataka
  Primeri sa časa: (Primer 1) (Primer 2) (Primer 3) (Primer 4)
  (Primer 5) (Primer 6) (Primer 6 - verzija 2) (Primer 7) (Primer 8)
  (Primer 9) (Primer 10) (Primer 11) (Primer 12) (Primer 13)
  (Primer višekorisničko okruženje - ažuriranje predmeta)
  (Primer višekorisničko okruženje - ažuriranje predmeta II način)
  (Kratko uputstvo) (Za pokretanje iz konzole)
 10. Vežbanje
  Primeri za vezbanje - tekstovi zadataka
 11. SQC konekcija na više baza
  SQC primeri konekcija na vise baza - tekstovi zadataka
  SQC konekcija na vise baza
  Za prevođenje su potrebni (embprep) i (prevodjenje) . Može biti od koristi (uputstvo)
  Rešenje zadatka 1: (dbmcon.sqc) (dbmcon1.sqc) (dbmcon1.h) (dbmcon2.sqc) (dbmcon2.h)
  Rešenje zadatka 2: (dbmcon.sqc) (dbmcon1.sqc) (dbmcon1.h) (dbmcon2.sqc) (dbmcon2.h) (izdvajanjeDosije) (izdvajanjePredmeta)
 12. SQLJ konekcija na više baza
  SQLJ i JDBC primeri konekcija na vise baza - tekstovi zadataka
  Ukoliko ne koristite DataStudio, za prevođenje su potrebni: (db2sqljcustomize2) ,(pokreni) , (bldsqlj) i (bldsqlj2) . Može biti od koristi (uputstvo)
  PRIMER: (Primer1.java) (Vstud.sqlj) (Mstud.sqlj)
 13. JDBC primeri konekcija na vise baza
  Ukoliko ne koristite DataStudio, za prevođenje su potrebni: javac i (pokreni) . Može biti od koristi (uputstvo)
  PRIMER 1: (viseKonekcija.java)
  PRIMER 1: (viseKonekcijaPrimer2.java)
 14. Hibernate
  Tekstovi zadataka
  Uputstvo za instaliaciju alata Hibernate možete pronaći: OVDE. Može koristiti i da pratite postupak na osnovu slika.
  Druga opcija je da preuzmete novu verziju virtuelne mašine OVDE.
  (Rešenje zadataka)
 15. Primer za vežbanje Primer
 16. KRAJ!
 17. Povratak na vrh

   

  OBAVEŠTENJA

  • SEPTEMBAR 2017: Rezultate sa pismenog dela ispita možete naći OVDE! Detaljne poene možete naći OVDE! Gledanje radova je moguće u sredu 27.9.2017. u 11.15h u kabinetu 716.
  • SEPTEMBAR 2017: Rezultate sa pismenog dela ispita možete naći OVDE! Detaljne poene možete naći OVDE!
  • JUN 2 2017: Rezultate sa pismenog dela ispita možete naći OVDE! Gledanje radova je moguće 5.7.2017. u 12h u 716. Detaljne poene možete naći OVDE!
  • JUN 2017: Rezultate sa pismenog dela ispita možete naći OVDE!
  • Najava odbrane za 24.6. je moguća isključivo OVDE! Ukoliko su svi termini popunjeni, dođite 24.6. u 12h u 716 ili neka računarska učionica na Studentskom trgu.
  • Najava odbrane za 14.6. je moguća isključivo OVDE!
  • Najava odbrane za 10.6. je moguća isključivo OVDE!
  • Dosadašnje poene na seminarskim radovima možete pratiti OVDE!
  • Pravo da izađu na ispit u ispitnom roku JUN 1 imaju studenti koji odbrane seminarski rad do 25.5.2017. (najavite se mailom ili donesite seminarski na vežbe 24.5. ili 25.5.). POSLEDNJI ROK za odbranu seminarskih je 24.6.2017. bez obzira u kom ispitnom roku želite da polažete ispit. Termini odbrane u junu: 10.6.2017., 14.6.2017. i 24.6.2017. godine. Tačno vreme odbrane u tim terminima će biti naknadno objavljeno. Neophodno je na seminarskom radu osvojiti barem jedan poen da bi se smatrao odbranjenim. Odbrana seminarskog rada je neophodan uslov za izlazak na ispit.
  • Teme i uputstva za seminarske radove možete pronaći na SEMINARKI RADOVI TEME I UPUTSTVA . Teme se biraju popunjavanjem FORME!
   VODITE RAČUNA DA ODABERETE TEMU KOJU ŽELITE - nema naknadnih promena! Važna napomena: Pre nego što odaberete temu, ali i nakon što popunite formu, proverite da li je tema koju želite već zauzeta. Zauzetost tema možete pratiti OVDE!
   Napomena: Studenti koji su u toku prethodne školske godine odbranili seminarski i slušaju kurs i ove godine, neka se jave mailom (dovoljno je poslati i 1 mail za više studenata).