Jelena Graovac
(ex Tomašević)

Lična strana

doc. dr Jelena Graovac
Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16
11000 Beograd

email: jgraovac_et_matf.bg.ac.rs
url: www.matf.bg.ac.rs/~jgraovac

English
english
Biografija (srpski  engleski)
Nauka

Kursevi u toku školske 2016/2017. godine

 • Projektovanje baza podataka
  • 20.01.2016. - Usmeni deo ispita iz ProjBP u februarskom ispitnom roku biće održan u ***ponedeljak, 13. februara u 9h, u ***Jagićevoj***.
  • Usmeni deo ispita iz ProjBP u januarskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak, 23. januara u ***13h***, u Jagićevoj. Svi studenti koji budu položili pismeni deo ispita u januarskom roku imaju mogućnost izlaska na usmeni deo ispita u februarskom roku (pod uslovom da pre toga nisu izašli na usmeni deo ispita u janurskom roku).
 • Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1
 • Tehničko i naučno pisanje
  • 17.01.2016. - Teorijski deo ispita iz TNP-a u februarskom ispitnom roku biće održan u ***ponedeljak, 13. februara u 9h, u ***Jagićevoj***. Moguća je promena ovog termina - proveriti par dana pre ispita.
  • 11.01.2017. - Rezultati ispita u januarskom roku se mogu videti ovde. Da bi ocene mogle da budu upisane u Hipatiju, neophodno je da ispit iz TNP-a bude prijavljen za polaganje u januarskom roku.
 • Programiranje 2
 • Veb programiranje

Ranije držani kursevi

Novembar 2016.