Nastava

Kursevi u 2019/2020. godini

Programiranje 1 (I smer)
Tehničko i naučno pisanje (I smer)
Programiranje 2 (I smer)
Programiranje 2
Veb programiranje

Ranije držani kursevi

Projektovanje baza podataka
Informacioni sistemi
Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1
Uvod u organizaciju računara
Osnovi računarskih sistema

Anonimne ankete

Anonimna anketa o predavanjima iz P1 - I smer
Anonimna anketa o predavanjima iz TNP-a