Jelena Graovac
(ex Tomašević)

Lična strana

doc. dr Jelena Graovac
Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16
11000 Beograd

email: jgraovac_et_matf.bg.ac.rs
url: www.matf.bg.ac.rs/~jgraovac

English
english
Biografija (srpski  engleski)
Nauka

Školska 2017/2018. godina

  • Trudničko bolovanje

Ranije držani kursevi

Oktobar 2017.