Katedra za astronomiju


Matematički fakultet


Univerzitet u Beogradu

dr Bojan Arbutina

vanredni profesor


Adresa: Studentski trg 16
             11000 Beograd
             Srbija
Kabinet: 809, V sprat
Telefon: (+381) 011 2027 827
E-mail: arbo@matf.bg.ac.rsPredmeti:

Bibliografija


Pogledajte CURRICULUM VITAE.

Odabrani naučni radovi:


B. Arbutina, D. Urošević, M. Stanković, Lj. Tešić:
L-D DEPENDENCE FOR SUPERNOVA REMNANTS AND ITS CONNECTION WITH THE Σ - D RELATION,
2004, Mon. Not. R. Astron. Soc., 350, 346
B. Arbutina, D. Urošević:
Σ - D RELATION FOR SUPERNOVA REMNANTS AND ITS DEPENDENCE ON THE DENSITY OF THE INTERSTELLAR MEDIUM,
2005, Mon. Not. R. Astron. Soc., 360, 76
B. Vukotić, B. Arbutina, D. Urošević:
ON THE MAGNETIC FIELD EVOLUTION IN SHELL-LIKE SUPERNOVA REMNANTS,
2007, Rev. Mex. Astron. Astrophys., 43, 33
B. Arbutina:
CONSTRAINTS ON THE MASSIVE SUPERNOVA PROGENITORS,
2007, International Journal of Modern Physics D, 10 (7), 1219
B. Arbutina:
THE MINIMUM MASS RATIO OF W UMA-TYPE BINARY SYSTEMS,
2007, Mon. Not. R. Astron. Soc., 377, 1635
D. Onić, B. Arbutina, D. Urošević:
RADIAL DEPENDENCE OF EXTINCTION IN PARENT GALAXIES OF SUPERNOVAE,
2008, Rev. Mex. Astron. Astrophys., 44, 103
B. Arbutina:
POSSIBLE SOLUTION TO THE PROBLEM OF THE EXTREME MASS RATIO W UMA-TYPE BINARIES,
2009, Mon. Not. R. Astron. Soc., 394, 501
B. Arbutina, D. Urošević, M. M. Andjelić, M. Z. Pavlović, B. Vukotić:
MODIFIED EQUIPARTITION CALCULATION FOR SUPERNOVA REMNANTS,
2012, Astrophys. J., 746, 79
D. Onić, D. Urošević, B. Arbutina, D. Leahy:
ON THE EXISTENCE OF "RADIO THERMALLY ACTIVE" GALACTIC SUPERNOVA REMNANTS,
2012, Astrophys. J., 756, 61
M. Z. Pavlović, D. Urošević, B. Vukotić, B. Arbutina, Ü. D. Göker:
THE RADIO SURFACE-BRIGHTNESS-TO-DIAMETER RELATION FOR GALACTIC SUPERNOVA REMNANTS: SAMPLE SELECTION AND ROBUST ANALYSIS WITH VARIOUS FITTING OFFSETS,
2013, Astrophys. J. Suppl. Series, 204, 4
B. Arbutina, D. Urošević, M. M. Vučetić, M. Z. Pavlović, B. Vukotić:
MODIFIED EQUIPARTITION CALCULATION FOR SUPERNOVA REMNANTS. CASES α=0.5 AND α=1,
2013, Astrophys. J., 777, 31
M. M. Vučetić, B. Arbutina, D. Urošević:
OPTICAL SUPERNOVA REMNANTS IN NEARBY GALAXIES AND THEIR INFLUENCE ON STAR FORMATION RATE DERIVED FROM Hα EMISSION,
2015, Mon. Not. R. Astron. Soc., 446, 943
B. Arbutina:
BLAST WAVES WITH COSMIC RAYS,
2015, Astrophys. Bull., 70, 214
B. Arbutina:
EVOLUTION OF SUPERNOVA REMNANTS,
2017, Publ. Astron. Obs. Belgrade, 97, 1
M. Z. Pavlović, D. Urošević, B. Arbutina, S. Orlando, N. Maxted, M. D. Filipović:
RADIO EVOLUTION OF SUPERNOVA REMNANTS INCLUDING NONLINEAR PARTICLE ACCELERATION: INSIGHTS FROM HYDRODYNAMIC SIMULATIONS,
2018, Astrophys. J., 852, 84
D. Urošević, M. Z. Pavlović, B. Arbutina:
ON THE FOUNDATION of EQIPARTITION IN SUPERNOVA REMNANTS,
2018, Astrophys. J., 855, 59

Biografija


Bojan Arbutina rođen je 1977. godine u Beogradu. Osnovnu školu i prve tri godine gimnazije pohađao je u Slatini i Glini, u Hrvatskoj, a završnu godinu u X beogradskoj gimnaziji, gde je maturirao. Dve godine studirao je Građevinski fakultet u Beogradu. Studije astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu upisao je školske 1998/99. godine i diplomirao 2003. Poslediplomske studije astrofizike na Katedri za astronomiju upisao je, po odsluženju vojnog roka, školske 2004/05. godine i istovremeno se zaposlio kao istraživač-pripravnik na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom "Značaj tipa supernove za hidrodinamičku i radio-evoluciju njenog ostatka" odbranio je 26.XII 2005. godine. Magistarski rad nagrađen je Nagradom grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke u 2005. godini. Školske 2006/07 izabran je za asistenta na Katedri za astronomiju do 1/3 radnog vremena. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Minimalni odnos masa za kontaktne tesne dvojne sisteme tipa W Ursae Majoris" odbranio je 26.VI 2009. godine. U zvanje docenta izabran je krajem 2010. godine. Bavi se oblastima izučavanja supernovih, njihovih ostataka i tesnih dvojnih sistema. Objavio više naučnih radova, većinu u međunarodnim časopisima (pogledajte CV). Od 2005. godine pomoćnik je urednika, a od 2015. urednik domaćeg naučnog časopisa Serbian Astronomical Journal. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta.


Linkovi


Web stranice:


http://www.aob.bg.ac.rs/~barbutina/
http://alas.matf.bg.ac.rs/~af98003/
http://solair.EUnet.rs/~arbo/