Предавања

ПитањаНешто занимљиво (Алгебра у пракси)
ЗадациРешења свих задатакаУ школској 2021/22 години предавања ће бити држана у термину наведеном у распореду часова, online у мојој „соби”:

https://matf.webex.com/meet/zoranp