Предавања из 2020.


2021

Прво предавање

Друго предавање

Треће предавање

Четврто предавање

Пето предавање

Шесто предавање

Седмо предавање

Осмо предавање

Девето предавање

Десето предавање

Једанаесто предавање

Дванаесто предавање2022

Прво предавање

Друго предавање

Треће предавање

Четврто предавање

Пето предавање

Шесто предавање

Седмо предавање

Осмо предавање

Девето предавање

Десето предавање

Једанаесто предавање

Дванаесто предавањеУ школској 2021/22 години предавања ће, према истакнутом распореду на страници факултета, бити држана online у мојој ,,соби”:

https://matf.webex.com/meet/zoranp