Књига:

Елементи енумеративне комбинаторике (аутор Душко Јојић)

Главе: 1, 2, 3, 5, 6, 7.