Uvod u numeričku matematiku


Ispitna pitanja (2017/2018).


Termini predispitnih obaveza:


Informacije o predispitnim obavezama i zavrsnom ispitu
Predispitne obaveze:
  • MATLAB kolokvijum - 30 poena
  • Prvi teorijski test - 15 poena
  • Drugi teorijski test - 15 poena
Zavrsni ispit:
  • Pismeni deo - 20 poena
  • Usmeni deo - 40 poena
Kako je ukupan zbir poena na predispitnim obavezama 60, od toga se maksimalno 40 registruje kao predispitna obaveza, a ostatak (ako ga ima) se "pamti" i sabira sa poenima sa pismenog ispita (do maksimalnih 20).

Da bi izasao na usmeni ispit, student mora da sakupi najmanje 30 poena u zbiru na predispitnim obavezama i pismenom ispitu. Na pismenom ispitu je neophodno osvojiti najmanje 10 poena. Student koji je sakupio 50 ili vise poena na predispitnim obavezama, ne mora izlaziti na pismeni ispit.

Usmeni deo ispita je obavezan. Na usmenom ispitu student moze dobiti maksimalno 40 poena, ali moze i pasti ako ne pokaze zadovoljavajuce znanje (neohodno je najmanje 20 poena na usmenom ispitu).

Student je polozio ispit ako sakupi 51 i vise poena na predispitnim obavezama i zavrsnom ispitu.

Primeri teorijskih testova:


Materijali sa casa: