Numerička Analiza 1B

Termin vežbi: ponedeljak 8-10h


Obaveštenja:


Dodatni materijali:

Vežbe:

- Interpolacija

- Aproksimacija

- Nelinearne jednačine i sistemi nelinearnih jednačina