Nastava:

 • Letnji semestar

 • Zimski semestar

  • Operativni sistemi
   • Grupa 2i2a (GR1, GR2): Četvrtak 16-18h, 704
   • Grupa 2i1a (GR3), 2i1b (GR1): Petak 16-18h, 704
   • Grupa 2i2b (GR2, GR3): Petak 19-21h, BIM
  • Obrazovni softver
   • Grupa 4L(GR1): Sreda 18-20h, BIM
   • Grupa 4L(GR2), 3N: Petak 14-16h, 718
  • Prevođenje programskih jezika
   • Grupa 3I21: Ponedeljak 8-11h, RLAB
   • Grupa 3I22: Petak 11-14h, RLAB
 • Programiranje za 5. i 6. razred osnovne škole

 • Programski jezik Python i biblioteka PyGame - Državni seminar DMS 2018

Konsultacije:

 • Letnji semestar

  • Po dogovoru sa studentima.
  • Obavezno se najavite mejlom najmanje 24h unapred.
 • Zimski semestar

  • Po dogovoru sa studentima.
  • Obavezno se najavite mejlom najmanje 24h unapred.

Obaveštenja:

 • Zimski semestar

  • [02.10.2019.] Molim studente koji slušaju kurs iz Obrazovnog softvera da popune sledeći upitnik. Rok za prijavu je 15.10.2019.
  • [02.10.2019.] Poeni sa pristustva na vežbama i predavanjima iz Operativnih sistema u akademskoj 2018/2019 godini mogu da se prenesu i u akademsku 2019/2020 godinu. Da biste to uradili potrebno je da popunite ovaj upitnik do nedelje 13.10.2019. u ponoć. Nakon što rok istekne, podrazumevaće se da poene ne želite da prenesete. Sve naknadne prijave za prenosenje poena neće biti prihvaćene.
  • [02.10.2019.] Nastavnik obeležen u rasporedu kao Saradnik_RI3 neće držati vežbe iz Operativnih sistema ni u sredu ni u petak, koliko sam ja obavešten. Molim studente koji slušaju kurs iz Operativnih sistema da se raspodele po grupama drugih nastavnika dok Saradnik_RI3 ne počne sa radom.
  • [29.09.2019.] U prvoj nedelji semestra nastava će se držati prema rasporedu sa sajta.