Nastava:

 • Letnji semestar

 • Zimski semestar

  • Operativni sistemi
   • Grupa 2i2a (GR1, GR2): Utorak 16-18h, 704, webex
   • Grupa 2i2b (GR2, GR3): Utorak 18-20h, 704, webex
   • Grupa 2i1a (GR3), 2i1b (GR1) : Sreda 17-19, N201, webex
  • Obrazovni softver
   • Grupa 4L(GR1): Ponedeljak 16-18h, 704, webex
   • Grupa 4L(GR2), 3N: Petak 10-12h, 704, webex
  • Prevođenje programskih jezika
   • Grupa 3I21: Ponedeljak 13-16h, 718, webex
   • Grupa 3I22: Ponedeljak 18-21h, RLAB, webex
 • Programiranje za 5. i 6. razred osnovne škole

 • Programski jezik Python i biblioteka PyGame - Državni seminar DMS 2018

Konsultacije:

 • Letnji semestar

  • Po dogovoru sa studentima.
  • Obavezno se najavite mejlom najmanje 24h unapred.
 • Zimski semestar

  • Po dogovoru sa studentima.
  • Obavezno se najavite mejlom najmanje 24h unapred.

Obaveštenja:

 • Zimski semestar

  • [12.10.2020.] Nastava na svim predmetima koje držim počinje 12.10.2020. Nastava se drži onlajn putem Webex platforme.