Katedra za astronomiju


Matematički fakultet


Univerzitet u Beogradu

Vladimir Đošović

asistent


Adresa: Studentski trg 16
             11000 Beograd
             Srbija
Kabinet: 809/3, V sprat
Telefon: (+381) 011 2027 826
E-mail:
vladimir_djosovic@matf.bg.ac.rsNovosti

[OPŠTA ASTRONOMIJA 2] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JUN2 možete naći na sledećem linku:

[OPŠTA ASTRONOMIJA 1] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JUN1 možete naći na sledećem linku:

[OPŠTA ASTRONOMIJA 2] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JUN1 možete naći na sledećem linku:

[OPŠTA ASTRONOMIJA 2] Poene sa kolokvijuma možete naći na sledećem linku:

[OPŠTA ASTRONOMIJA 2] Podelu studenata po temama možete naći na sledećem linku:

[OPŠTA ASTRONOMIJA 1] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JAN2 možete naći na sledećem linku:

[UVOD U ASTRONOMIJU L SMER] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JAN2 možete naći na sledećem linku:

[OPŠTA ASTRONOMIJA 1] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JAN1 možete naći na sledećem linku:

[OPŠTA ASTRONOMIJA 2] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JAN1 možete naći na sledećem linku:

[UVOD U ASTRONOMIJU L SMER] Poene sa pismenog ispita u ispitnom roku JAN1 možete naći na sledećem linku:

[DINAMIKA SUNČEVOG SISTEMA] Poene sa vežbi možete naći na sledećem linku:
Predmeti


Zimski semestar:

Letnji semestar: