Katedra za astronomiju


Matematički fakultet


Univerzitet u Beogradu

Vladimir Đošović

saradnik u nastavi


Adresa: Studentski trg 16
             11000 Beograd
             Srbija
Kabinet: 809/3, V sprat
Telefon: (+381) 011 2027 826
E-mail:
vladimir_djosovic@matf.bg.ac.rs



Novosti


Predmeti


Zimski semestar: