Katedra za astronomiju


Matematički fakultet


Univerzitet u Beogradu

Vladimir Đošović

asistent


Adresa: Studentski trg 16
             11000 Beograd
             Srbija
Kabinet: 809/3, V sprat
Telefon: (+381) 011 2027 826
E-mail:
vladimir_djosovic@matf.bg.ac.rsNovosti

Probni test iz Obrade astronomskih posmatranja 2 organizovaćemo u četvrtak 2.4.2020. godine sa početkom u 16 časova. Studenti će putem mejla dobiti sve potrebne instrukcije vezane za test, neposredno pre njegovog početka.


Prvi test iz Obrade astronomskih posmatranja 2 biće organizovan online u ponedeljak 6.4.2020. godine u terminu vežbi. Bodovi sa testa su nadoknadivi u terminu prvog narednog ispitnog roka. Domaći zadatke studenti mogu preuzeti na vežbama u ponedeljak 30.3.2020. godine. bodovi sa domaćih zadataka su nenadnoknadivi. Rok za izradu domaćih zadataka je prvi naredni ispitni rok.


Pismeni ispit iz Dinamike Sunčevog sistema zakazan je za nedelju 02.02.2020. sa početkom u 12 časova.


Rezultati kolokvijuma iz Odabranih poglavlja astronomije za L smer


Rezultati kolokvijuma iz Dinamike Sunčevog sistema


Rezultati kolokvijuma iz Uvoda u astronomiju


Kolokvijum iz kursa Dinamika Sunčevog sistema održaće se u nedelju 24.11.2019. godine u učionici 706 sa početkom u 12:00!


Predmeti


Zimski semestar:

Letnji semestar: